Wydawca treści

Europejski Dzień Walki z Handlem Ludźmi - 18 października

Handel ludźmi jest przestępstwem globalnym. Polega na wykorzystaniu człowieka, które w bezwzględności stosowania godzi w godność i wolność człowieka, naruszając przez to jego podstawowe prawa.

Przeciwdziałanie pandemii COVID-19. Rusza pomoc rzeczowa! [INFORMACJA]

Informujemy o uruchomieniu procesu naboru wniosków na pomoc rzeczową. Pomoc rzeczową stanowić będą mogły: sprzęt i wyroby medyczne, środki ochrony indywidualnej oraz preparaty i urządzenia do dezynfekcji przeznaczone na wsparcie podopiecznych oraz personelu pracującego z osobami zagrożonymi zakażeniem COVID-19 tj. wymagającymi opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności.

Sytuacja przedsiębiorstw społecznych z subregionu słupskiego w czasie pandemii [ARTYKUŁ]

Mijają kolejne miesiące od ogłoszenia pandemii COVID-19. Mimo że po drodze zauważalne było ożywienie gospodarcze, to i tak do dziś niektóre przedsiębiorstwa społeczne borykają się z trudnościami, nie tracąc przy tym zapału do pracy. W artykule przedstawiona została sytuacja trzech przedsiębiorstw z północno-zachodniej części Pomorza, współdziałających z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Słupsku.

Bezpłatne poradnictwo online dla osób z niepełnosprawnościami [SZKOLENIA]

Fundacja Damy Radę zaprasza mieszkańców województwa pomorskiego - rodziców, opiekunów i osób z niepełnosprawnościami, do udziału w szkoleniach online.

Dziecko z FAS w szkole i w przedszkolu. Zapis webinarium oraz materiały do pobrania

W ramach VII Pomorskich Obchodów Światowego Dnia FAS w środę 30 września odbyło się webinarium skierowane do osób pracujących na co dzień z dziećmi i młodzieżą. W programie znalazły się m.in. wypowiedzi ekspertów w dziedzinie alkoholowego zespołu płodowego.

Szkolenia Policji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie [RELACJA]

W środę, 30 września w Hotelu Szarlota k. Kościerzyny rozpoczął się cykl szkoleń Policjantów – naczelników i koordynatorów procedury Niebieskie Karty z województwa pomorskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Lodołamacze 2020 przyznane ! [RELACJA]

We wtorek 29 września w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbyła się uroczysta gala regionalnego etapu ogólnopolskiej kampanii społecznej „Lodołamacze". Podczas gali Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego reprezentował p. Andrzej Kowalczys – Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowym. 

Startuje 6 edycja konkursu grantowego dla NGO - Fundusz Inicjowania Rozwoju! [KONKURS]

Fundacja Inicjowania Rozwoju UP FOUNDATION wraz z Partnerami uruchomiła kolejną edycję konkursu grantowego. Poszukiwane są innowacyjne projekty międzysektorowe, ukierunkowane na wspieranie lokalnych społeczności, na które otrzymać można nawet 25 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października !

Ponad 152 mln zł dla Pomorzan zagrożonych wykluczeniem społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał 44 projekty związane z rozwojem usług społecznych, które będą realizowane w kilkunastu pomorskich miejscowościach. Dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej powstaną centra wsparcia rodzin i seniorów.

Za nami 5 Lokalne Forum Międzysektorowe w Lęborku [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia dyskusję ekspercką prowadzoną podczas Forum
Zdjęcie przedstawia dyskusję ekspercką prowadzoną podczas Forum. Fot. UM Lębork

W dniu 8 września 2020 roku w Lęborku odbyło się 5 Lokalne Forum Międzysektorowe zorganizowane przez UP Foundation - Fundację Inicjowania Rozwoju.

 

Spotkanie rozpoczął materiał wideo stworzony specjalnie na tę okazję, w którym Agnieszka Kapała-Sokalska - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego powitała uczestników oraz wprowadziła do głównego tematu spotkania, jakim była "Społeczna odpowiedzialność biznesu w niepewnych czasach". W ramach spotkania rozmawiano m.in. o społecznej roli biznesu - szczególnie lokalnego oraz o poprawie rzeczywistości konsumenckiej z uwzględnieniem ważnej sfery jaką jest ochrona środowiska . Podczas Forum nagrodzono także osoby szczególnie zaangażowane w akcję charytatywną "Maseczka dla Lęborka". Ponadto, Sonia Hilarecka - Kierownik OWES z subregionu słupskiego, opowiedziała o działalności prowadzonej w ramach swojego projektu. Spotkanie zakończyły natomiast warsztaty poprowadzone przez Agnieszkę Mróz, dotyczące projektowania usług w dobie zagrożenia koronawirusem.

W Forum uczestniczyło wiele wspaniałych osób, wśród których byli lokalni samorządowcy, Starosta Lęborski - Alicja Zajączkowska oraz Burmistrz Lęborka - Witold Namyślak. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej reprezentowali natomiast Marlena Radelska oraz Marcin Mielewczyk z referatu ds. koordynacji polityki społecznej.

Lokalne Fora Międzysektorowe realizowane są w ramach projektu ROPS pn. Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

[Poniżej znajduje się galeria zdjęć, przedstawiająca przebieg Forum. Fot: Urząd Miasta Lębork]

view szablon artykułu