Jarmark Św. Dominika 2022 – zapraszamy PES z Pomorza do udziału! Spotkanie informacyjne już 6 czerwca! [INFORMACJA]

Trwają przygotowania do udziału pomorskich podmiotów ekonomii społecznej w 762. Jarmarku Św. Dominika w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 23 lipca – 14 sierpnia 2022 r. Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym on-line, które odbędzie się 6 czerwca br. o godzinie 10:00.

Drugie posiedzenie nowej kadencji Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej [RELACJA]

We wtorek, 24 maja 2022 w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się kolejne posiedzenie PKRES poprowadzone przez Ewę Czeplinę – Współprzewodniczącą Komitetu.

Szkolenia dla gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych [RELACJA]

17 maja 2022 roku w Hotelu Focus Premium w Gdańsku odbyło się zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej szkolenie dla członków gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych „Kontakt z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach pracy Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych".

Za nami konferencja o centrach usług społecznych organizowana przez ROPS! [RELACJA, MATERIAŁY]

Za nami jedno z najważniejszych wydarzeń w obszarze polityki społecznej w Pomorskie – konferencja „Idea solidarności i równości społecznej w realizacji usług społecznych przez centra usług społecznych (CUS)", która odbyła się w Europejskie Centrum Solidarności I European Solidarity Centre

Informacja KCPU na temat pomocy obywatelom Ukrainy [INFORMACJA]

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom informuje o możliwości wykorzystania dochodów gmin z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych na działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz o uruchomieniu Telefonu Zaufania dla osób z Ukrainy.

Jak zbudować pozytywny wizerunek swojej organizacji? O tym już 24 maja podczas drugiego spotkania Akademii Pomorskiej ES [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie w ramach Akademii Pomorskiej Ekonomii Społecznej! Tym razem tematem przewodnim będzie budowanie wizerunku organizacji. Wydarzenie odbędzie się we wtorek, 24 maja br. o godz. 16.30. Udział bezpłatny, obowiązują zapisy.

Pierwsze spotkanie z cyklu Akademia Pomorskiej Ekonomii Społecznej [RELACJA]

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej i Fundacji RC w dniu 26.04.2022r. odbyło się szkolenie dla pomorskich Przedsiębiorstw Społecznych dotyczące najważniejszych kwestii związanych z zatrudnianiem cudzoziemców.

Zaproszenie do udziału w szkoleniu z zakresu profilaktyki uzależnień [INFORMACJA]

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku serdecznie zaprasza do udziału w szkoleniu dla gminnych pełnomocników ds. profilaktyki uzależnień, gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i koordynatorów gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, które odbędzie się 17-18 maja 2022 r. w Gdańsku.

Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej kadencji 2022-2024 uroczyście zainaugurowany! [RELACJA]

W czwartek, 21 kwietnia 2022r. w sali „Niebo Polskie" Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się uroczyste spotkanie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, rozpoczynające kadencję 2022-2024.

Za nami spotkanie szkoleniowe o tematyce ICF dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego! [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.
Zdjęcie przedstawia przebieg szkolenia.

W dniach 20-21 lipca 2021 roku w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania – ICF (International Classification of Functioning).

 

Celem spotkania było zapoznanie jego uczestników z wdrażanym dopiero w Europie i na świecie systemem ICF, którego zadaniem jest ujednolicenie sposobu opisywania i klasyfikacji niepełnosprawności, ale także funkcjonowania i zdrowia. ICF jest to zbiór informacji dotyczący rozpoznania jednostki chorobowej, która powoduje u pacjenta specyficzne dysfunkcje czy niepełnosprawności. Opisuje też wpływ tych dysfunkcji na funkcjonowanie, a więc wykonywanie czynność samoobsługowych, wykonywanie pracy zarobkowej, uczestniczenie w szeroko pojętym codziennym. W ramach powyższego projektu  wypracowany został Standard usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, który  zakłada stosowanie ICF przy rekrutacji osób z niepełnosprawnością do mieszkań wspomaganego oraz co najważniejsze będzie przydatnym wskaźnikiem podczas dobierania usług dla niepełnosprawnego mieszkańca. Dwudniowe spotkanie w którym uczestniczyli przedstawiciele Gmin biorących udział w projekcie, przedstawiciele partnerów projektu  oraz  pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego, przeprowadził Pan Rafał Skrzypczyk Wiceprzewodniczący Zarządu Fundacji Aktywnej Rehabilitacji.

 

[Poniżej galeria zdjęć. Zdjęcia przedstawiają przebieg szkolenia]

view szablon artykułu