Już po raz 15. osoby najlepiej realizujące działania w zakresie pomocy i integracji społecznej mają szansę otrzymać "Srebrne Drzewko"! Trwa przyjmowanie zgłoszeń [INFORMACJA]

W tym roku już po raz 15. przyznana zostanie Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego "Srebrne Drzewko" za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. Zgłoszenia przesyłać można do 25 września br.

Trwa nabór kandydatów na członków Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej III kadencji [INFORMACJA]

MRiPS w związku z upływającą w dn. 24 października br. II kadencją Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłosiło nabór na członków Komitetu III kadencji. Nabór potrwa do dnia 13 września 2021 r.

Już 28 sierpnia w Parku Oruńskim odbędzie się "Dzień z Hospicjum Dutkiewicza"! [ZAPROSZENIE]

Miłość do muzyki i otwarte serca ponownie spotkają się na jednej scenie. 28 sierpnia w Parku Oruńskim odbędzie się wyjątkowy koncert na rzecz Hospicjum im. Ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku. W Amfiteatrze Orana zagrają znakomici artyści –Joanna Kondrat i Krzysztof Antkowiak. Przez całą sobotę moc atrakcji będzie czekała nie tylko na melomanów. Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Wydarzenie live - „Kawa ze SPOKO” – Liczymy do 1000 Koszy [ZAPROSZENIE]

Platforma Firm Społecznie Odpowiedzialnych Helisa zaprasza na wydarzenie live „Kawa ze SPOKO" – Liczymy do 1000 Koszy, które będzie inauguracją 3. edycji projektu SPOKO Społeczny Kosz.

Konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) [INFORMACJA]

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Pomorska Ekonomia Społeczna. Spółdzielnia socjalna „Sercem do Ludzi” z Dzierzgonia Pracodawcą Przyjaznym Seniorom [WYWIAD]

W sobotę 14 sierpnia 2021 r. w Dzierzgoniu odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Spółdzielni Socjalnej „Sercem do Ludzi", która została laureatem nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora". Spółdzielnię wyróżniono w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom". Gratulujemy!

Dwudniowe szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” [RELACJA]

W dniach 19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny".

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej w województwie pomorskim [RELACJA]

W dniu 11 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim w obszarze narzędzi i metod wsparcia osób z kryzysem psychicznym. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Rozstrzygnięcie konkursu dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 27 lipca 2021 roku podjął Uchwałę nr 748/270/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym.

Zaproszenie do udziału w projekcie "Strategor", dot. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych [INFORMACJA]

Grafika przedstawia logotyp projektu.
Grafika przedstawia logotyp projektu.

Fundacja Polskiej Akademii Nauk zachęca do udziału w projekcie "Strategor", który dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Doradztwo w ramach programu potrwa do 30 czerwca 2022 r.

 

Projekt Strategor

Przypominamy o możliwości skorzystania z bezpłatnych materiałów i usług, które są dostępne dla przedstawicieli wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i ROPS w całym kraju w ramach Projektu STRATEGOR. Projekt dotyczy ujednolicenia metodologii aktualizacji/ opracowania, wdrożenia, monitorowania i ewaluacji strategii rozwiązywania problemów społecznych (SRPS). Rekomenduje go Minister Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z przedłużeniem projektu STRATEGOR, bezpłatne wsparcie szkoleniowo - doradcze będzie trwało do 30 czerwca 2022r. Projekt związany z tematyką Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych realizuje Fundacja Polskiej Akademii Nauk wraz z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Treści dostępne w ramach szkolenia czy doradztwa, są zgodne z kierunkiem, preferowanym przez organy nadrzędne.

Bezpłatna pomoc

Bezpłatne materiały i narzędzia dostępne w projekcie mogą być również użyteczne na potrzeby opracowania innych, gminnych i powiatowych dokumentów o charakterze strategicznym (Strategia Rozwoju, Programy).

W ramach projektu mogą Państwo bezpłatnie skorzystać  z następujących usług (wszystkich lub do wyboru):

1. Platformy e-learningowa –  Szkolenie ON-LINE (oraz dostęp do Podręcznika Metodycznego, bazy wiedzy, narzędzi wspomagających, dobrych praktyk)

  • samo szkolenie jest segmentowe i można je realizować w częściach, zależnie od dostępnego czasu (szkolenie potwierdzone certyfikatem)
  • wiedza uzyskana w trakcie szkolenia może zostać wykorzystana do pracy z innymi dokumentami o charakterze strategicznym jak np.: Strategia Rozwoju, Strategia współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Programy.
  • Dostęp do rozbudowanego Podręcznika metodycznego – wiedza istotna w obecnych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych (aspekt aktualizacji, opracowania, wdrożenia czy monitorowania SRPS) - wraz z pakietem narzędzi wspomagających.

2. Bezpłatne indywidualne Doradztwo specjalistyczne.

3. Webinaria dotyczące różnych aspektów i obszarów SRPS.  

Jak przystąpić?

Aby przystąpić do projektu należy przesłać formularz rekrutacyjny (do pobrania ze strony - dostępny tutaj) na adres:

  • Biuro Doradcze Makroregionu Centralno-Północnego Fundacji Polskiej Akademii Nauk, ul. Ziębicka 35 lok. 102, 60-164 Poznań

Kontakt

W przypadku pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu  z  Biurem mailowo: strategor@fundacja-pan.lublin.pl lub telefonicznie 503 431 022 lub 511 054 755. Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej projektu, na której znajdziecie Państwo szczegółowe informacje związane z możliwością przystąpienia do projektu i uczestnictwem w webinariach https://www.projektstrategor.pl/webinarium/

view szablon artykułu