Spotkanie informacyjne - konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

W środę, 7 kwietnia br. odbyło się zdalne spotkanie poświęcone omówieniu konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konsultacje społeczne projektu RPS dot. bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej zakończone [RAPORT]

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął 6 kwietnia br. Raport z przebiegu konsultacji społecznych projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i wrażliwości społecznej.

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać! [INFORMACJA]

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Fundusze Europejskie, Strategia Rozwoju Województwa, Krajowy Plan Obudowy, czyli jaka będzie przyszłość Ekonomii Społecznej? [RELACJA, WIDEO]

W środę 24 marca br. odbyło się zdalne spotkanie, podczas którego omówiono możliwości rozwoju ekonomii społecznej na Pomorzu w kolejnych latach. W spotkaniu wzięło udział ok. 30 osób. Jakie zagadnienia poruszono?

Rozpoczął się projekt „Pomorskie Dzieciom”. Służy przeciwdziałaniu negatywnych skutków epidemii COVID-19

Województwo Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego uruchamia nabór wniosków o udzielenie grantów na wsparcie w walce z epidemią COVID-19 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych. Wsparcie możliwe będzie dzięki środkom pochodzącym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął zakres uzgodnień projektów 6.2.2 + 7.3 RPO WP. Rusza nabór wniosków o dofinansowanie

We wtorek 30 marca br. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął uchwałę w sprawie uzgodnienia zakresów zintegrowanych projektów w obszarze usług społecznych i infrastruktury społecznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie informacyjne - konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami [RELACJA]

W środę, 7 kwietnia br. odbyło się zdalne spotkanie poświęcone omówieniu konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pierwsze spotkanie z cyklu Social Economy Missions w ramach projektu SELF 26.03.2021 [RELACJA]

W piątek 26.03 br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań SEM (Social Economy Missions) w ramach projektu SELF. Spotkanie online zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. Prezentujemy projekty formularza i objaśnień do OZPS [INFORMACJA, PLIKI DO POBRANIA]

Został nieco ponad miesiąc do przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Termin upływa 30 kwietnia. Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej formularz OZPS za 2020 rok dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej najprawdopodobniej pod koniec marca br.

Znamy tegorocznych laureatów Srebrnego Drzewka. Kapituła przyznała nagrody jednogłośnie [RELACJA]

Screen z transmisji gali Srebrnego Drzewka.
Screen z transmisji gali Srebrnego Drzewka.

Po raz 14. przyznane zostały Srebrne Drzewka, czyli nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej. W tym roku wyjątkowo laureatów poznaliśmy podczas transmisji online, której gościem specjalnym był Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

 

Srebrnymi Drzewkami marszałek województwa pomorskiego wyróżnia osoby szczególnie zaangażowane w działania na rzecz osób potrzebujących. Tradycyjnie nagrody te są przyznawane w okolicach 21 listopada, kiedy obchodzony jest Dzień Pracownika Socjalnego.

– Dzisiaj głęboko kłaniamy się pracownikom socjalnym, wolontariuszom i wszystkim osobom dobrej woli, pracującym w tej niezwykle ważnej i wrażliwej społecznie dziedzinie. W dniu Waszego święta chcemy państwu życzyć satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy i wdzięczności od podopiecznych – powiedział marszałek Mieczysław Struk.

To praca pełna poświęceń

W naszym regionie w systemie pomocy społecznej pracuje prawie 7 tys. osób. Stanowią oni przede wszystkim kadrę specjalistów i opiekunów w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach wsparcia. – Praca w pomocy społecznej jest pełna poświęceń. Wymaga ogromnej empatii, zaangażowania i miłości do drugiego człowieka. Jest niezwykle doniosła społecznie, ale też nie zawsze doceniania – dodała Agnieszka Kapała-Sokalska, członkini Zarządu Województwa Pomorskiego.

Warto przypomnieć, że samorząd województwa pomorskiego w tym roku podjął kilka inicjatyw, które w czasie pandemii wspierają pracowników socjalnych. Chodzi tutaj m.in. o projekt „Pomorskie SOS", w ramach którego doposaża się domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze czy hospicja. Kolejnym projektem jest „Pomorskie pomaga", dzięki któremu pracownicy socjalni, zatrudnieni w domach pomocy społecznej, uzyskują dodatkowe wynagrodzenie. – Ma to stanowić dodatkowe podziękowanie za tę ciężką pracę – podkreśliła Agnieszka Kapała-Sokalska.

Jakie drogowskazy na przyszłość?

Swoimi przemyśleniami z uczestnikami wydarzenia podzielił się dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich. Przedstawił m.in. jakie wyzwania stoją przed Polską i jakimi drogowskazami powinniśmy się kierować myśląc nad przyszłością naszego kraju.

Jeden z tych drogowskazów polega na docenieniu tych osób, które służą państwu. – Silne państwo polskie powinno inwestować w swoich funkcjonariuszy. Powinno szanować ich służbę i misję publiczną, bo wykonują oni bardzo ważną pracę na rzecz społeczeństwa. I wierzę, że tak kiedyś będzie. Że ci wszyscy, którzy pracują w szeroko rozumianym sektorze publicznym, m.in. urzędnicy, sędziowie, policjanci czy pracownicy socjalni, będą w równym stopniu docenieni – przekonywał.

Podczas swojego wystąpienia Adam Bodnar stwierdził także, że naszym wielkim osiągnięciem, są przedsiębiorstwa ekonomii społecznej. – Patrząc na to, jak działają spółdzielnie socjalne, np. browar rzemieślniczy w Pucku, to myślę, że jest to najlepsza forma rozwiązywania problemów społecznych. Jeśli ludzie mają pracę, jeśli mają możliwość realizowania się każdego dnia, to nie potrzebują wtedy świadczeń. Żałuję, że w Polsce tak mało się mówi o efektach działania spółdzielni socjalnych i tak mało inwestuje się w ich rozwój – zaznaczył.

Kogo uhonorowano w tym roku?

Od ubiegłego roku Nagrodą marszałka województwa pomorskiego za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy i integracji społecznej mogą zostać uhonorowani nie tylko pracownicy socjalni, ale każda osoba, które skutecznie działa na rzecz zmniejszenia skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, rozwiązywania problemu bezdomności, wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej, rozwoju wolontariatu czy upowszechniania idei ekonomii społecznej.

W tej edycji konkursu wpłynęło 28 wniosków o przyznanie nagród. Kapituła zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji dla pięciu osób. Srebrne Drzewka otrzymali:

Michał Chabel, prezes Banku Żywności w Trójmieście, kierownik Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego, podejmowanie skutecznych działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych,

Jolanta Lipińska, koordynatorka Klubu Senior+ w Kolbudach, Klubu Senior+ w Kowalach oraz kierownik Dziennego Domu Pomocy i Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku – za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej,

Małgorzata Bernacka, zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie – za skuteczne zmniejszanie skali ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz działania na rzecz rodzin w tym dzieci i młodzieży oraz wyróżniające się przedsięwzięcia w obszarze pieczy zastępczej,

Katarzyna Stec, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – za rozwój usług społecznych, działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk oraz wdrażanie i promowanie innowacji społecznych,

Zofia Stodoła, prezes Zarządu Fundacji Przystań w Słupsku – za działalność na rzecz seniorów oraz realizację projektów międzypokoleniowych, w tym promowanie dobrych praktyk i nowatorskie, inspirujące rozwiązania.

Srebrne Drzewko ma charakter pamiątkowej przypinki, zaprojektowanej przez pomorskiego artystę prof. Jana Szczypkę z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, do której dołączony jest list gratulacyjny oraz nagroda finansowa.

 

Transmisja z tegorocznej gali Srebrnego Drzewka dostępna jest na facebookowym profilu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

view szablon artykułu