12 milionów złotych dla pomorskich organizacji pozarządowych

$image_alt
Umowy podpisują marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.
Fot. Sławomir Lewandowski

Ponad 12 milionów złotych unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych zostanie na wsparcie 13 projektów mających na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Pomorza.

Dziś umowy w tej sprawie z pomorskimi organizacjami pozarządowymi podpisali marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Dzięki unijnemu wsparciu możliwe będzie zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem czy też wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami. Każdy z wybranych projektów realizowany będzie przez organizację pozarządową. W ramach podejmowanych działań, ze wsparcia skorzysta 820 mieszkańców województwa pomorskiego (w tym ponad połowa – bo 422 osoby z niepełnosprawnościami).

Problematyka społeczna stanowi dla władz województwa pomorskiego kluczowy kierunek inwestycji, na który ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczymy w tej perspektywie finansowej ponad 114 milionów euro mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Swój znaczący udział w wykorzystaniu tej kwoty, w szczególności na realizację inicjatyw służących aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, powinny mieć takie podmioty jak organizacje pozarządowe, posiadające ogromny potencjał i doświadczenie w pomocy osobom najbardziej potrzebującym wsparcia w powrocie do życia społecznego i zawodowego.

Najlepiej oceniony został wniosek Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno", który otrzyma 468 tys. zł wsparcia unijnego przy wartości projektu 493 tys. zł.

Największe zaś wsparcie otrzymają:

  • Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta koło gdańskie na realizację projektu „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku" (wartość projektu – 2,35 mln zł, unijne wsparcie – 2,23 mln zł),
  • Lokalna Grupa Działania Małe Morze z Pucka na projekt „Krok do przodu – aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" (wartość projektu – 1, 67 mln zł, unijne wsparcie – 1,59 mln zł),
  • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA na projekt „Praca w grupie" (wartość projektu – 1,49 mln zł, unijne wsparcie – 1,42 mln zł),
  • Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie na projekt „Centrum Integracji Społecznej w Sopocie" (wartość projektu – 1,49 mln zł, unijne wsparcie – 1,42 mln zł),

Celem projektu pt. „Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku" jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 160 mieszkańców Gdańska i powiatu gdańskiego – mówi Justyna Rozbicka-Stanisławska, dyrektor Centrum Integracji Społecznej z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta koło gdańskie. Jest on skierowany do osób, które dotychczas miały trudności w podniesieniu kwalifikacji, w funkcjonowaniu społecznym, a co za tym idzie z podjęciem zatrudnienia. Planujemy, że co najmniej 80% uczestników projektu podniesie swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje społeczne, a minimum 30% podejmie zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Każdemu uczestnikowi oferujemy minimum sześciomiesięczne szkolenie w ramach tzw. zatrudnienia socjalnego, które gwarantuje: aktywizację zawodową poprzez warsztaty zawodowe w CIS i u pracodawców; aktywizację społeczną, świadczenie integracyjne w wys. 100% zasiłku dla bezrobotnych (w pierwszym miesiącu, który jest okresem próbnym 50%); ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu NNW, jeden posiłek dziennie, bilety ZTM, środki ochrony indywidualnej; poradnictwo ze strony psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego oraz wsparcie asystentów i innych specjalistów.

Ponadto dofinansowanie otrzymają: Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego z Chałup, dwukrotnie Fundacja Partycypacji Społecznej z Łobżenicy, Stowarzyszenie Horyzont ze Słupska, Kaszubski Uniwersytet Ludowy z Szymbarka, Fundacja Promyk Solidarności z Potęgowa, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku oraz Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Gdańsku.

Pełna lista projektów.

tekst: Dorota Kulka

view szablon artykułu