Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014 - 2020

$image_alt
ROPS

3 września 2015 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie dla NGO dotyczące FIO 2016 oraz innych możliwości finansowania w latach 2014 - 2020

Prezentacje ze spotkania:

1. Możliwości finansowania działań dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej przez organizacje pozarządowe w perspektywie finansowej 2014-2020

2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

3. Regranting - Bon na aktywność

4. Prezentacja FIO 2016 spotkanie z oferentami

5. Prezentacja - logika projektowa FIO 2016

6. Regulamin FIO 2016

view szablon artykułu