Konkurs lady D. im. Krystyny Bochenek

$image_alt

Konkursu Lady D (Lady Disabled) im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa.

Konkursu Lady D (Lady Disabled) im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet, które mimo niepełnosprawności  wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa. Promuje kobiety, które odnoszą sukcesy w pracy społecznej i zawodowej, na niwie artystycznej, w dziedzinie sportu. W bieżącym roku z inicjatywy Pani Poseł Krystyny Kłosin do tak ciekawej inicjatywy przystąpił Samorząd Województwa Pomorskiego wraz z Oddziałem Pomorskim PFRON. Poprzez organizację etapu regionalnego chcemy uhonorować niepełnosprawne kobiety zamieszkałe na terenie województwa pomorskiego, wnoszące istotny wkład w różne dziedziny naszego  życia oraz promować ich postawy.

Organizatorem konkursu jest Parlamentalna Grupa Kobiet

Zaproszenie do konkursu(word)

Regulamin(word)

Załącznik do regulaminu(word)

view szablon artykułu