Konsultacje Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2018

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza  zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2016 r., poz. 239 z późniejszymi zmianami)

 

do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".

 

Uwagi i opinie można zgłaszać elektronicznie w terminie: od 14 sierpnia do 14 września 2017 roku za pomocą formularza w wersji Word (plik w załączeniu)

Wypełniony, podpisany i zeskanowany formularz należy przesłać na adres emailowy: m.witkowska@pomorskie.eu w terminie do 14 września br.

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne

Szczegóły w załączeniu.

Pliki do pobrania:
1.    Projekt "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2018".
2.    Formularz konsultacyjny
3.    Informacje o konsultacjach

view szablon artykułu