Seminarium warsztatowe

$image_alt
Fot. Depositphotos_48763143_kasto

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku seminariach warsztatowych dla przewodniczących gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Seminaria odbędą się w ramach projektu Doskonalenie kompetencji członków zespołów interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, realizowanego w zakresie Programu Osłonowego Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Edycja 2016.

Seminaria mają na celu integrację działań zespołów i grup roboczych na poziomie gminy, powiatu, subregionu i województwa, zwiększenie kompetencji w zakresie realizacji procedury Niebieskie Karty oraz lokalnej świadomości i odpowiedzialności związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Warsztaty te będą stanowić wstęp do organizacji cyklicznych spotkań i szkoleń zespołów interdyscyplinarnych, służących opracowaniu pomorskiego modelu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz stworzenia w przyszłości wspólnej platformy/forum sieciującego działania zespołów i grup w województwie pomorskim. Mają również na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych, wymianę doświadczeń uczestników szkoleń, wsparcie w zakresie rozwiązywania bieżących problemów.

Zaplanowane zostały cztery grupy szkoleniowe w dwóch terminach; podział grup dokonany został w oparciu o subregiony województwa i jest on następujący:

I tura – 21-23 listopad 2016 r. przewodniczący gminnych zespołów z terenu powiatów: kartuskiego, kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego, malborskiego, nowodworskiego, sztumskiego, starogardzkiego, kwidzyńskiego

II tura – 13-15 grudnia 2016 r. przewodniczący gminnych zespołów z terenu powiatów: słupskiego, Słupska, lęborskiego, bytowskiego, puckiego, wejherowskiego, Gdynia, Gdańsk, Sopot, gdańskiego, tczewskiego.

Seminaria poprowadzone zostaną przez doświadczonych trenerów, posiadających certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz staż pracy min. w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia w Warszawie. Każde seminarium obejmie 24 godziny dydaktyczne.

Aktualnie jesteśmy w trakcie wyboru hoteli / ośrodków, w których zostaną zorganizowane seminaria, uczestnicy zostaną niezwłocznie powiadomieni o miejscu szkolenia (w celu ułatwienia dojazdu przewodniczącym ze wszystkich gmin, planujemy wybór ośrodków znajdujących się w centrum województwa).

Zgłoszenia należy kierować w terminach: I tura - do dnia 14 listopada 2016 r., II tura – do dnia 5 grudnia 2016 r. na adres e-mail: b.perez@pomorskie.eu.

Zajęcia, materiały szkoleniowe oraz pobyt są nieodpłatne, uczestnicy seminarium pokrywają jedynie koszt podróży.

Program seminarium

Szczegółowy program seminariów zostanie w najbliższym czasie udostępniony na stronie www.rops.pomorskie.eu (planowane jest rozpoczęcie o godz. 11.00 i zakończenie o godz. 13.30).   

Osoba do kontaktu: Beata Perez Borjas, tel. 583268567, e-mail: b.perez@pomorskie.eu.

Seminaria odbędą się w Kompleksie Wypoczynkowym Szarlota, Szarlota 11, 83-400 Kościerzyna (www.szarlota.pl).

view szablon artykułu