Spotkanie promujące Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie ul. 3 maja 9c.

Spotkanie związane będzie z promocją Pomorskiego  Modelu Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej osób pozostających bez pracy w województwie pomorskim.

Model powstał w ramach realizacji zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego ujętego w Strategii Rozwoju „Pomorskie 2020", a dotyczącego integracji działań regionalnych instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej w zakresie pomocy wychodzenia z bierności zawodowej mieszkańców województwa.

Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli OPS, PUP, OWES, CIS, KIS  z powiatów: kościerskiego, chojnickiego, człuchowskiego i starogardzkiego.

 

view szablon artykułu