Srebrne Drzewka rozdane!

fot. Jacek Kołakowski

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zostały wręczone w dniu 17 listopada 2017 roku podczas Konferencji pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej", organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

W bieżącej edycji konkursu wpłynęło 19 wniosków. Kapituła Nagrody, po przeanalizowaniu złożonych wniosków, na podstawie kryteriów określonych w regulaminie przyznawania Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej zdecydowała jednogłośnie o udzieleniu rekomendacji do nagrody następującym osobom:

Pani Elżbieta Michalska - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lęborku - za inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne;

Pani Dagmara Orzech - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach - za wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie;

Pani Krystyna Oczachowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Główczycach - za całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej;

Pani Barbara Kowalewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

Pani Agata Kowalewska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni - za tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej oraz inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne.

 

view szablon artykułu