Wieloletni i Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

$image_alt

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późń. zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".

Wieloletni i Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego 
z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późń. zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".

W ramach konsultacji zapraszamy do zapoznania się z projektami programów, zgłaszania ewentualnych uwag, sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentów. Projekty programów dostępne są:

  • na stronie internetowej Urzędu www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe"
  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego www.pomorskie.eu/pl/bip/umwp
  • na stronie internetowej www.ngo.pl
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku,  ul. Okopowej 21/27
  • u Pełnomocnika Marszałka Województwa Pomorskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zespole ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27 p. 331

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 18 sierpnia do 7 września 2015 roku  na formularz on- line:

  1. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z  organizacjami pozarządowymi na rok 2016"

  2. Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"

Jednocześnie informujemy, że planowane są spotkania konsultacyjne współorganizowane przez Pomorską Sieć Centów Organizacji Pozarządowych.

1. miejsce: OW Wieżyca

termin: 26.08.2015r

godzina spotkania: 10:00-14:00

organizator spotkania: Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych

osoba do kontaktu: Paulina Kremer – tel. 606 603 461 e-mail. pkremer@fundacjapokolenia.pl

 

2. miejsce: Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych al. Grunwaldzka 5; 80-236 Gdańsk (dawny Pałac Ślubów)

termin: 31.08.2015r

godzina spotkania: 12:00-14:00

organizator spotkania: Jerzy Boczoń – prezes zarządu Fundacji RC

osoba do kontaktu: Mariusz Kowalik – tel. 58 344 40 39 e-mail. mariusz.kowalik@fundacjarc.org.pl

 

3. miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Zabytków Pelplina pl. Tumski 1/17 Pelplin

termin: 01.09.2015r

godzina spotkania: 17:00-18:00

organizator spotkania: Fundacja Pokolenia i Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Tczewskiego

osoba do kontaktu: Grzegorz Pawlikowski – tel. 58 352 45 46 e-mail. gpawlikowski@fundacjapokolenia.pl

 

4. miejsce: Klub PATRZWORK Czarna Sala ul. Słowiańska 13; 82-500 Kwidzyn

termin: 3.09.2015r

godzina spotkania: 17:00-19:00

organizator spotkania: Fundacja Mapa Obywatelska

osoba do kontaktu: Piotr Stec – tel. 666 812 944  e-mail. p.stec@mapaobywatelska.org.pl

 

Departamentem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a osobą odpowiedzialną Pani Magdalena Witkowska z zespołu ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi - tel. 58 32 68 897, emal:  m.witkowska@pomorskie.eu

Pliki do pobrania:

  1. Projekt  „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016"
  2. Projekt  „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020"
view szablon artykułu