Wojewódzka Rada ds. Rodziny

Fot. ©Depositphotos/ashumskiy

Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Radę ds. Rodziny. Działania na rzecz rodziny są szczególnie istotne z punktu widzenia interesu strategicznego województwa. Pomimo względnie dobrej sytuacji demograficznej województwa wskazane jest promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz rodziny.

 

Na mocy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Samorząd Województwa Pomorskiego opracował Wojewódzki Program Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, który został przyjęty Uchwałą Nr 943/XLIV/14 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 października 2014 roku. Program ten zakłada m.in. powołanie i działalność Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny.

 

Działania na rzecz rodziny są szczególnie istotne z punktu widzenia interesu strategicznego województwa. Pomimo względnie dobrej sytuacji demograficznej województwa wskazane jest promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz rodziny.

 

Powołana przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 50/108/16 z dnia 19 stycznia 2016 roku Wojewódzka Rada ds. Rodziny (zmieniona Uchwałą Nr 76/206/17 z dnia 16 stycznia 2017 roku) daje pomorskim rodzinom możliwość reprezentacji o charakterze partycypacyjnym w międzysektorowym zespole, która jako głos doradczo-opiniujący Zarządu Województwa Pomorskiego będzie miała możliwość współrealizacji Programu.

 

Do zadań Rady należą w szczególności zadania związane ze wsparciem w zakresie realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020, w tym:

 1. wypracowywanie nowych, innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia i promowania rodziny;
 2. wzmacnianie współpracy pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz rodziny;
 3. monitorowanie i upowszechnianie pomorskich dobrych praktyk w obszarze wsparcia rodziny;
 4. udział w opracowywaniu i aktualizowaniu oraz konsultowaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych dotyczących rodziny.

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny

 1. Pan Tadeusz Adamejtis - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 2. Pani Anna Bialik - Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich
 3. Pan Jacek Barzowski - Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus"
 4. ks. Krzysztof Homoncik - Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Gdańskiej
 5. Pani Aleksandra Jaszkowska - Departament Edukacji i Sportu Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 6. Pan Wojciech Kankowski - Związek Gmin Pomorskich
 7. Pani Aleksandra Konczal - Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Szczęśliwy Dom" - Wiceprzewodnicząca Rady
 8. ks. Janusz Steć - Caritas Archidiecezji Gdańskiej
 9. Pani Beata Szadziul - Miasto Gdynia - Przewodnicząca Rady
 10. Pani Katarzyna Weremko - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 11. Pani Beata Wolak - Kuratorium Oświaty w Gdańsku

 

Dokumenty do pobrania:

Polityka prorodzinna w województwie pomorskim
Działania na rzecz rodziny
Polityka prorodzinna Rozwiązania i dobre praktyki

Kontakt:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
radarodziny@pomorskie.eu

view szablon artykułu