Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów.

5 maja 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego podjął Uchwałę Nr 504/232/17

w sprawie zlecenia organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji z budżetu województwa na rok 2017.

 

Do pobrania:

Informacja o wynikach konkursu

view szablon artykułu