Pomorskie Forum Rad Seniorów od października 2016 roku skupia przedstawicieli funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego Rad Seniorów. Spotkania odbywają się 2-3 razy w roku z udziałem  zaproszonych ekspertów oraz reprezentantów jednostek samorządu terytorialnego (również tych gdzie dopiero planowane jest utworzenie Rady Seniorów) i organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów (najczęściej  są to przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku).

Rady Seniorów w województwie pomorskim

  źródło: http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/
  stan na dzień: 17 II 2022r.

lp 

       Powiat       

       Gmina       

Nazwa

Data publikacji uchwały w Dzienniku Urzędowym       

       Akt prawny       

1 bytowski Bytów Bytowska Rada Seniorów

28 XI 2019

 

18 III 2020

Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 30 października 2019r.

Uchwała Nr XVII/153/2020 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 26 lutego 2020r.

2 bytowski   Kołczygłowy Gminna Rada Seniorów w Gminie Kołczygłowy 22 VII 2021  Uchwała Nr XXV/248/2021 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 czerwca 2021 r. 
3  bytowski  Trzebielino Gminna Rada Seniorów w Gminie Trzebielino 16 IX 2021 Uchwała Nr 223/XXX/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 31 sierpnia 2021
       4               bytowski               Tuchomie        Tuchomska Rada Seniorów               02 VIII 2018        Uchwała Nr XXII/282/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 lipca 2018 r.
 5 chojnicki  Brusy Bruska Rada Seniorów   02 XI 2020 Uchwała Nr XVIII/158/20 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 30 września 2020r.

       6      

       chojnicki       

       Czersk       

Czerska Gminna Rada Seniorów       

29 III 2018

       18 VI 2018       

Uchwała Nr XLI/379/18
Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 lutego 2018r.

Uchwała Nr XLIV/402/18 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 24 maja 2018r. 

       7       

       człuchowski       

       Czarne       

Miejska Rada Seniorów w Czarnem       

       19 X 2015       

Uchwała Nr 0007.58.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 września 2015 r.

       8       

       człuchowski       

       Człuchów       

Miejska Rada Seniorów w Człuchowie       

       15 VI 2015       

Uchwała Nr VIII.54.2015 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 27 maja 2015 r.        

       9       

       człuchowski       

       Debrzno       

Debrzeńska Rada Seniorów       

18 XI 2015

       22 V 2018       

Uchwała Nr 89.XXI.2015 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 29 października 2015 r. 

Uchwała Nr 24.LXX.2018 Rady Miejskiej w Debrznie z dnia 27 kwietnia 2018 r.

       10    

       Gdańsk       

       Gdańsk       

1. Gdańska Rada ds. Seniorów

2. Rada Seniorów w Gdańsku       

  08 VIII 2018  

17 VIII 2020

       Zarządzenie Nr 1830/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr LV/1622/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXV/677/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2020r.

11 gdański Pszczółki Rada Seniorów Gminy Pszczółki 24 VII 2019 Uchwała Nr IX/74/19 Rady Gminy Pszczółki z dnia 25 czerwca 2019 r.
12 gdański   Pruszcz Gdański  Rada Seniorów Miasta Pruszcz Gdański    15 III 2016 Uchwała Nr XVI/143/2016 Rady Miasta Pruszcz Gdański  z dnia 29 lutego 2016 r.

      13       

       gdański       

Trąbki Wielkie       

Gminna Rada Seniorów w Trąbkach Wielkich       

 3 XII 2014  

27 VII 2021     

Uchwała Nr 100/XIV/2014 Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 4 listopada 2014 r.

Uchwała Nr XXXI/270/2021 Rady Gminy Trąbki Wielkie  z dnia 9 lipca 2021 r.

       14       

       Gdynia       

       Gdynia       

   Gdyńska Rada do spraw Seniorów       

       

Zarządzenie Nr 7522/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 lutego 2018r.

15

kościerski

Karsin

Gminna Rada Seniorów w Karsinie

25 VI 2015

Uchwała Nr VI/40/15 Rady Gminy Karsin z dnia 21 maja 2015 r.

16 kościerski Kościerzyna Rada Seniorów Gminy Kościerzyna 15 XII 2020 Uchwała Nr XII/226/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 27 listopada 2020 r. 

17

kościerski

Kościerzyna

Rada Seniorów Miasta Kościerzyna

19 X 2015

Uchwała Nr XVI/120/15 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 września 2015 r. 

18

kwidzyński

Kwidzyn

Kwidzyńska Rada Seniorów

26 V 2014

 

13 I 2016

 

09 V 2019

Uchwała Nr XXXIX/263/14 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr XIII/69/15 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 listopada 2015 r.

Uchwała Nr IV/61/19 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 marca 2019 r.

19

lęborski

Lębork

Gminna Rada Seniorów w Lęborku 

13 I 2016

09 X 2019

Uchwała Nr XV-189/2015 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 18 grudnia 2015 r. 

Uchwała Nr IX-106/2019 Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 16 wześnia 2019 r.

20

lęborski

Łeba

Gmina Rada Seniorów w Łebie

13 III 2018

Uchwała Nr XXXV/432/2018
Rady Miejskiej w Łebie z dnia 16 lutego 2018 r.

21

malborki

Malbork

Malborska Rada Seniorów

04 VIII 2015

Uchwała Nr IX/84/2015 Rady Miasta Malbork z dnia 30 czerwca 2015 r. 

22 nowodworski Krynica Morska Rada Seniorów
Miasta Krynica Morska
14 VI 2019 Uchwała Nr IX/88/2019
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
z dnia 29 maja 2019 r.
 
23 nowodworski Nowy Dwór Gdański Nowodworska Rada Seniorów 21 IX 2020 Uchwała Nr c213/XXVI/2020
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z  27 sierpnia 2020 r.
24 nowodworski Sztutowo Rada Seniorów Gminy Sztutowo 4 II 2020 Uchwała Nr XIV/147/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 stycznia 2020

25

pucki

Puck

Rada Seniorów Miasta Puck

24 V 2018

Uchwała Nr XLVI/3/2018 Rady Miasta Puck z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

26

Słupsk

Słupsk

Słupska Rada Seniorów

11 VIII 2015

23 V 2016

Uchwała Nr XIII/120/15 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 24 czerwca 2015 r. 

Uchwała Nr XXIV/291/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XI/178/19 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 września 2019 r.

27 słupski Damnica Gminna Rada Seniorów w Damnicy 14 VIII 2018 Uchwała Nr XLVI/349/18 Rady Gminy Damnica z dnia 17 lipca 2018 r.
28 słupski Dębnica Kaszubska Rada Seniorów
w Gminie Dębnica Kaszubska
15 X 2021 Uchwała Nr XXXVI/251/2021 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 30 września 2021 r.
29 słupski Główczyce Rada Seniorów Gminy Główczyce 19 IX 2018 Uchwała Nr XLII/408/2018 Rady Gminy Główczyce z dnia 28 sierpnia 2018
30 słupski Kępice Rada Seniorów Gminy Kępice

2 I 2019

28 II 2019

Uchwała Nr II/16/2018 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 13 grudnia 2018r. 

Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 31 stycznia 2019 r.

31

słupski

Kobylnica

Kobylnicka Rada Seniorów

26 V 2015

Uchwała Nr XII/70/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 7 maja 2015 r. 

32

słupski

Potęgowo

Gminna Rada Seniorów w Potęgowie

7 XI 2018

Uchwała Nr LVII/417/2018 Rady Gminy Potęgowo z dnia 4 października 2018 r.

33 słupski Słupsk Rada Seniorów Gminy Słupsk 13 VII 2018 Uchwała Nr XLIV/557/2018 Rady Gminy Słupsk z dnia 30 maja 2018 r.
34 słupski Smołdzino Rada Seniorów w Gminie Smołdzino 02 II 2022 Uchwała Nr XLIII/284/2022 Rady Gminy Smołdzino z dnia 28 grudnia 2021 r.
35 słupski Ustka Rada Seniorów Gminy Ustka 24 VII 2018 Uchwała Nr XLII.529.2018 Rady Gminy Ustka z dnia 28 czerwca 2018 r.
36 słupski Ustka Ustecka Rada Seniorów 15 VII 2021 Uchwała Nr XLII/377/2021 Rady Miasta Ustka z dnia 24 czerwca 2021 r.

37

Sopot

Sopot

 Rada Seniorów Gminy Miasta Sopotu

23 III 2018

Uchwała Nr XXXVII/492/2018
Rady Miasta Sopotu z dnia 19 lutego 2018 r.

38 starogardzki Bobowo Rada Seniorów Gminy Bobowo 15 I 2020 Uchwała Nr XI/88/2019 Rady Gminy Bobowo z dnia 18 grudnia 2019 r.

39

starogardzki

Starogard Gdański

Rada Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański

13 X 2014

06 III 2019

Uchwała Nr LVII/535/2014 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 września 2014 r.

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 stycznia 2019 r.

40

sztumski

Dzierzgoń

Dzierzgońska Rada Seniorów

9 XI 2018

Uchwała Nr XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 8 października 2018 r.

41 tczewski Gniew Gminna Rada ds. Seniorów w Gniewie Zarządzenie Nr 21/19 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 lutego 2019 
42 tczewski Pelplin Rada Seniorów Gminy Pelplin 03 VI 2019 Uchwała Nr VIII/64/19
Rady Miejskiejw Pelplinie
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

43

wejherowski

Choczewo

Gminna Rada Seniorów

16 XI 2016

Uchwała Nr XXXIII/204/16 Rady Gminy Choczewo z dnia 26 października 2016 r.

44

wejherowski

Rumia

Rumska Rada Seniorów

25 IX 2014

Uchwała Nr LIV/615/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 28 sierpnia 2014 r. 

IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów planowane jest na:

8 VI 2022 r. (środa) od godz 11:00

Sala im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
Gdańsk, ul. Okopowa 21/27

Spotkania

Już 8 czerwca odbędzie się IX spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - zaproszenie [INFORMACJA]

Serdecznie zapraszamy do udziału w IX spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów, które odbędzie się 8 czerwca 2022r. w godzinach 11:00 - 14:00 w Sali im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymagana rejestracja.

Za nami VIII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów! [RELACJA]

W piątek 18 czerwca 2021r. odbyło się VIII Pomorskie Forum Rad Seniorów. Spotkanie po raz pierwszy w historii wydarzenia odbyło się w formie hybrydowej – stacjonarnie w sali im. L. Bądkowskiego UMWP oraz online, przy pomocy aplikacji ZOOM.

Zaproszenie na VIII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów [ZAPROSZENIE]

Zapraszamy na VIII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów 18 czerwca 2021 r. w godz. 11:00 - 14:00 w sali im. L. Bądkowskiego UMWP

Zaproszenie na VIII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów [ODWOŁANE]

Zapraszamy na VIII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów 23 marca 2020r. w godz. 11:00 - 14:00 w sali im. L. Bądkowskiego UMWP

Po spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów [RELACJA ZDJĘCIA]

VII Pomorskie Forum Rad Seniorów z udziałem 120 przedstawicieli Rad Seniorów, jednostek samorządu terytorialnego, seniorów odbyło się 4 września 2019 w sali im L.Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego.

Zaproszenie na VII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza na VII spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów 4 września 2019r. w godz. 11:00 - 14:00 w sali im. L. Bądkowskiego UMWP

Po spotkaniu Pomorskiego Forum Rad Seniorów [RELACJA, ZDJĘCIA]

W środę 6 marca w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu uczestniczyło ponad 80. przedstawicieli gminnych rad seniorów z całego Pomorza.

Przed nami kolejne Pomorskie Forum Rad Seniorów [6.03.2019]

Pierwsze spotkanie w ramach Pomorskiego Forum Rad Seniorów w tym roku odbędzie się w środę 6 marca. Miejscem spotkania będzie sala Herbowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

W Urzędzie Marszałkowskim po raz czwarty odbyło się Pomorskie Forum Rad Seniorów

W poniedziałek 3 grudnia br. w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się czwarte Pomorskie Forum Rad Seniorów. Przedstawiciele oraz sympatycy gminnych rad seniorów z województwa pomorskiego, dzieli się ze sobą dobrymi praktykami w zakresie wspierania aktywności społecznej i obywatelskiej osób starszych. W spotkaniu urzędniczyło ponad 60 osób.

W Urzędzie Marszłakowskim odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej seniorów

We wtorek 26 czerwca, w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się seminarium dotyczące aktywności obywatelskiej osób starszych. Rozmawiano m.in.: o pobudzaniu aktywności społecznej seniorów ale również o usługach opiekuńczych dla osób starszych.

Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - "Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów"

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Seminarium Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów

Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów stanowił główny temat seminarium, które odbyło się w dniu 22 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.