Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia online [INFORMACJA]

Fundacja ADRA oferuje darmową pomoc psychologiczną w formie grup wsparcia online „Równoważnia", prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Odpowiedź Ministerstwa na apel z prośbą o pomoc dla sektora ekonomii społecznej i solidarnej

Pod koniec marca pisaliśmy o apelu do Ministerstwa z prośbą o podjęcie działań pomocowych dla podmiotów ekonomii społecznej w bieżącej sytuacji stanu pandemii. Apel wystosował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, a pomorski Komitet poparł go uchwałą. Po ponad dwóch tygodniach jest odpowiedź MRPiPS w tej sprawie.

Działalność PKRES jako przykład dobrych praktyk

Polecamy Państwa uwadze ciekawą publikację – „Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej". Jest to dokument, który powstał w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". Przeczytamy w nim o dobrych praktykach w zakresie partnerstwa i współpracy, które można zaobserwować w Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Epidemia trwa... Jak w obecnej sytuacji radzą sobie przedsiębiorstwa z subregionu południowego?

"Podmioty borykają się z bardzo poważnymi problemami. Głównie jest to znaczny spadek przychodów, nawet do 90%, a w jednym przypadku jest to całkowita utrata przychodu" – tak zapytana o obecną sytuację przedsiębiorstw społecznych w powiatach człuchowski, chojnicki i kościerskim mówi Katarzyna Dudzic, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.

Telefony i aplikacja dla osób doświadczających przemocy [INFORMACJA]

W związku z obowiązkiem kwarantanny w przypadku części obywateli, niezwykle trudna jest w obecnym czasie sytuacja osób doświadczających przemocy domowej. Z tego też tytułu prowadzone są ciągłe działania mające na celu ochronę ich zdrowia i życia do których należą między innymi specjalne linie telefoniczne oraz aplikacje.

Bank Żywności w Trójmieście w czasie pandemii

W trudnym okresie spowodowanym zagrożeniem koronawirusem, bardzo ważne są wszelkie działania pomocowe. Jedne z takich działań, w formie pomocy żywnościowej oferuje Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Zarząd Województwa Pomorskiego wspiera działalność Banku.

Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku uruchamiają telefon dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Aktualna sytuacja związana z epidemią Koronawirusa (COVID-19) sprawia, że żyjemy w odosobnieniu, w dużym napięciu, z dodatkowymi obowiązkami m.in. związanymi z nauczaniem zdalnym.

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

Stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 wywiera wpływ na większość obszarów naszego życia. Nie inaczej jest z instytucjami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób wykluczonych społecznie. Napływają do nas sygnały o ciężkiej sytuacji w takich instytucjach jak: domy pomocy społecznej, schroniska/noclegownie dla osób bezdomnych i inne. W niektórych przypadkach sytuacja jest dramatyczna, brakuje podstawowych środków ochrony, jak np. maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

mWSPARCIE - aplikacja skierowana do pacjentów placówek leczenia uzależnień [INFORMACJA PARPA]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o aplikacji mWSPARCIE skierowanej do pacjentów placówek leczenia uzależnień. Aplikacja jest bezpłatna.