Reintegracja w czasach zarazy? O sytuacji pomorskich podmiotów reintegracyjnych podczas epidemii COVID-19 [ARTYKUŁ]

W sferze ekonomii społecznej działają podmioty ekonomii społecznej, obejmujące pięć głównych grup. Pisaliśmy dotąd jak obecna sytuacja wywołana przez koronawirusa oddziałuje na jedną z tych grup – przedsiębiorstwa społeczne. W tym tekście skupiamy się na innej z grup – podmiotach reintegracyjnych, służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Formy te mogą przygotowywać do prowadzenia lub pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Zaliczają się do nich Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Zakłady Aktywności Zawodowej. Jak wygląda sytuacja tych podmiotów w województwie pomorskim?

Wsparcie psychologiczne w ramach Telefonicznej Informacji Pacjenta NFZ [INFORMACJA]

W związku z aktualnym zagrożeniem epidemicznym w Polsce, Narodowy Fundusz Zdrowia oferuje możliwość bezpłatnej konsultacji z psychologiem. Konsultacje dostępne są codziennie, przez całą dobę, pod bezpłatnym numerem telefonu.

Zakup produktów lub usług PES związanych z przeciwdziałaniem skutkom wystąpienia COVID-19 [INFORMACJA MRPiPS]

Wszystkie podmioty ekonomii społecznej (PES), w szczególności przedsiębiorstwa społeczne (PS), które oferują produkty lub usługi mogące przyczynić się do zwalczania skutków epidemii COVID-19, zachęcamy do zgłaszania się do właściwych terytorialnie Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES).

Leczenie uzależnień – świadczenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych [STANOWISKO NFZ]

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zakłada możliwość udzielania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przy zachowaniu odpowiednich warunków, o których poniżej.

Realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii [WYTYCZNE PARPA]

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi ze strony samorządów gminnych, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia stanowisko w sprawie realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w okresie epidemii koronawirusa.

Darmowa pomoc psychologiczna w ramach grup wsparcia online [INFORMACJA]

Fundacja ADRA oferuje darmową pomoc psychologiczną w formie grup wsparcia online „Równoważnia", prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów.

Odpowiedź Ministerstwa na apel z prośbą o pomoc dla sektora ekonomii społecznej i solidarnej

Pod koniec marca pisaliśmy o apelu do Ministerstwa z prośbą o podjęcie działań pomocowych dla podmiotów ekonomii społecznej w bieżącej sytuacji stanu pandemii. Apel wystosował Krajowy Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej, a pomorski Komitet poparł go uchwałą. Po ponad dwóch tygodniach jest odpowiedź MRPiPS w tej sprawie.

Działalność PKRES jako przykład dobrych praktyk

Polecamy Państwa uwadze ciekawą publikację – „Merytoryka i dobre relacje, czyli o Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej". Jest to dokument, który powstał w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej". Przeczytamy w nim o dobrych praktykach w zakresie partnerstwa i współpracy, które można zaobserwować w Pomorskim Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej.

Epidemia trwa... Jak w obecnej sytuacji radzą sobie przedsiębiorstwa z subregionu południowego?

"Podmioty borykają się z bardzo poważnymi problemami. Głównie jest to znaczny spadek przychodów, nawet do 90%, a w jednym przypadku jest to całkowita utrata przychodu" – tak zapytana o obecną sytuację przedsiębiorstw społecznych w powiatach człuchowski, chojnicki i kościerskim mówi Katarzyna Dudzic, kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Debrznie.