Telefony i aplikacja dla osób doświadczających przemocy [INFORMACJA]

W związku z obowiązkiem kwarantanny w przypadku części obywateli, niezwykle trudna jest w obecnym czasie sytuacja osób doświadczających przemocy domowej. Z tego też tytułu prowadzone są ciągłe działania mające na celu ochronę ich zdrowia i życia do których należą między innymi specjalne linie telefoniczne oraz aplikacje.

Bank Żywności w Trójmieście w czasie pandemii

W trudnym okresie spowodowanym zagrożeniem koronawirusem, bardzo ważne są wszelkie działania pomocowe. Jedne z takich działań, w formie pomocy żywnościowej oferuje Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście. Zarząd Województwa Pomorskiego wspiera działalność Banku.

Specjaliści Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku uruchamiają telefon dla rodzin adopcyjnych i zastępczych

Aktualna sytuacja związana z epidemią Koronawirusa (COVID-19) sprawia, że żyjemy w odosobnieniu, w dużym napięciu, z dodatkowymi obowiązkami m.in. związanymi z nauczaniem zdalnym.

#PomagamyPomagać! W związku ze stanem epidemii COVID-19 w wielu placówkach pomocy społecznej na Pomorzu [AKTUALNE POTRZEBY]

Stan epidemii wywołany wirusem SARS-CoV-2 wywiera wpływ na większość obszarów naszego życia. Nie inaczej jest z instytucjami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób wykluczonych społecznie. Napływają do nas sygnały o ciężkiej sytuacji w takich instytucjach jak: domy pomocy społecznej, schroniska/noclegownie dla osób bezdomnych i inne. W niektórych przypadkach sytuacja jest dramatyczna, brakuje podstawowych środków ochrony, jak np. maseczki czy rękawiczki jednorazowe.

mWSPARCIE - aplikacja skierowana do pacjentów placówek leczenia uzależnień [INFORMACJA PARPA]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych informuje o aplikacji mWSPARCIE skierowanej do pacjentów placówek leczenia uzależnień. Aplikacja jest bezpłatna.

Akcja #nakwarantannieniepiję

Rzućmy wyzwanie kwarantannie! Zamknięcie ludzi w domach stało się szczególnym wyzwaniem dla osób uzależnionych. Utrudnione korzystanie ze wsparcia, samotność, niepokój i lęk powodują - jak mówi wiele osób - „ciśnienie, które trudno wytrzymać".

Telefoniczne wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych skutkami COVID-19 [INFORMACJA]

Fundacja Vis Salutis uruchomiła psychologiczną pomoc telefoniczną pro bono.

Przemoc domowa a kwarantanna. Apel RPO w związku z trudną sytuacją

W związku z ograniczeniami wolności przemieszczania się i wprowadzeniem dla części obywateli obowiązkowej kwarantanny osoby doświadczające przemocy domowej znalazły się w niezwykle trudnej sytuacji. W obecnych warunkach wzrasta bowiem zagrożenie ich życia i zdrowia. RPO zaapelował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendanta Głównego Policji o zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Dlaczego „integracja” nie integruje, czyli jak mówić o niepełnosprawnościach

Mamy wiele do zrobienia, jeśli chodzi o język, jakim opisujemy świat osób z niepełnosprawnościami. Przede wszystkim jako społeczeństwo musimy zrozumieć, dlaczego pewne określenia są niewłaściwe, a nie wykuwać na pamięć regułki – mówi Magdalena Kocejko, działaczka społeczna i badaczka niepełnosprawności.