79. rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

W piątek 5 października odbyły się uroczystość upamiętniające 38. pocztowców zamordowanych na gdańskiej Zaspie.

Seminarium z cyklu „Pomorskie Gminy Rodzinne. Wsparcie młodych rodzin” [MATERIAŁY DO POBRANIA]

Samorząd Województwa Pomorskiego z inicjatywy Wojewódzkiej Rady ds. Rodziny zorganizował kolejne cykliczne spotkanie promujące innowacyjne działania realizowane przez lokalne samorządy na rzecz rodziny.

Wizyta delegacji z Norwegii na Pomorzu

W ubiegłym miesiącu (20.09) w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku odbyło się spotkanie z delegacją urzędników z Wydziału Opieki nad Dzieckiem z Nordland w Norwegii.

Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W dniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się IV sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podczas obrad zaprezentowano m.in. działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie polityki senioralnej.

Najlepsze życzenia dla Seniorów!

Na całym świecie, 1 października obchodzi się Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę, że w XXI wieku starzenie się jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. To nie tylko święto seniorów, ale również ich rodzin i przyjaciół. To także okazja, by podziękować im za mądrość, doświadczenie i pogodę ducha.

XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO w Krakowie

26 września w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zorganizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.

79. Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

W czwartek 27 września u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku odbyła się uroczystości z okazji obchodów 79. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Za nami kolejna konferencja z cyklu „Strefa Seniora”

W piątek 28 września, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyła się organizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz Dziennik Bałtycki konferencja pt. „Zdrowie Seniora."