Pierwsze spotkanie z cyklu Social Economy Missions w ramach projektu SELF 26.03.2021 [RELACJA]

W piątek 26.03 br. odbyło się pierwsze z cyklu spotkań SEM (Social Economy Missions) w ramach projektu SELF. Spotkanie online zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020. Prezentujemy projekty formularza i objaśnień do OZPS [INFORMACJA, PLIKI DO POBRANIA]

Został nieco ponad miesiąc do przygotowania przez gminy i powiaty dokumentu Ocena Zasobów Pomocy Społecznej. Termin upływa 30 kwietnia. Jak wynika z informacji przekazanych przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej formularz OZPS za 2020 rok dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej najprawdopodobniej pod koniec marca br.

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [OGŁOSZENIE]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Fundacja Poland Business Run szuka kolejnych beneficjentów! [INFORMACJA]

Fundacja Poland Business Run szuka osób po amputacji lub z dysfunkcjami narządów ruchu, którym pomogą biegacze dziesiątej edycji największej charytatywnej sztafety w Polsce. Nabór kandydatów na beneficjentów rozpoczął się 1 marca. W 2020 roku, mimo przeciwności, Fundacji udało się wesprzeć aż 71 beneficjentów z całej Polski.

Rusza pierwsza edycja Funduszu Grantowego Farm Frites Poland S.A.- Fundusz Lokalnych Innowacji ! [INFORMACJA]

Rusza pierwsza edycja Funduszu Grantowego w ramach którego do zdobycia jest nawet 5000 zł na realizację inicjatywy. Zgłoszenia przyjmowane są do 12 kwietnia br.

Jak wygląda ekonomia społeczna w Barcelonie? Zdalna wizyta studyjna w mieście Gaudiego [RELACJA]

W piątek 12 marca, odbyła się wirtualna wizyta studyjna w Barcelonie, której tematyka koncentrowała się wokół współpracy miasta i podmiotów ekonomii społecznej. Spotkanie poprowadziła Pani Aleksandra Zemke – szefowa organizacji Smilemundo w Barcelonie.

Zalecenia dot. działań w zakresie profilaktyki uzależnień oraz problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii [INFORMACJA]

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zamówiła eksperckie analizy na temat potrzeb i zaleceń dotyczących działań w zakresie profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz innych problemów dzieci i młodzieży w czasie epidemii COVID-19. Ich lektura może pomóc w przygotowaniu i realizacji działań profilaktycznych zarówno na poziomie placówek edukacyjnych, jak i samorządów.


Już 22 marca odbędzie się konferencja online pt. „Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport”! [ZAPROSZENIE]

Samorząd Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online, która odbędzie się w dniu 22 marca br o godzinie 11:00. Konferencja pt. „Senior bezpieczny i aktywny. Kultura. Prawo. Sport" adresowana jest do Pomorskich Seniorów.