100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.


Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.


Spotkanie subregionalne w Kartuzach

24 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie subregionalne adresowane do przedstawicieli OPS, PUP, PCPR, OWES z obszaru subregionu Metropolitalnego. Celem tego spotkania było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej w procesie integracji społecznej i ich miejsca w ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o dobre praktyki powiatu kartuskiego.


Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy”

Ruszyła rejestracja uczestników na V jubileuszową edycję Forum Inicjowania Rozwoju! Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy" odbędzie się już 12 grudnia br. w Starym Maneżu w Gdańsku.


Seminarium dotyczące klauzul społecznych

Seminarium, pt. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych" odbyło się 29 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


Spotkanie dotyczące elektronicznego naboru wniosków konkursowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne pt. „Otwarte konkursy ofert - elektroniczny nabór wniosków konkursowych" które odbędzie się, 7 grudnia 2016 roku, o godz. 11.00 w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.


Spółdzielnia Socjalna Dalba laureatem 6 edycji Konkursu eS

Spółdzielnia Socjalna Dalba i prowadzony przez nią Browar Spółdzielczy została Laureatem nagrody „Pomysł na Rozwój" Fundacji BGK oraz nagrody za najskuteczniejszą promocję ANG.


Wspólnie na rzecz reintegracji

Na przełomie października i listopada 2016r. odbyły się Spotkania Subregionalne pn.: „Reintegracja społeczna i zawodowa w kontekście współpracy podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i pomocy społecznej z uwzględnieniem zadań i roli Centrów Integracji Społecznej – jako modelowej instytucji reintegracji społecznej i zawodowej Klientów pomocy społecznej."


„Srebrne drzewka” trafiły do pracowników pomocy społecznej

Pięciu pracowników pomocy społecznej z województwa pomorskiego otrzymało z rąk wicemarszałka Pawła Orłowskiego i przewodniczącego sejmikowej Komisji Zdrowia Andrzeja Bartnickiego „Srebrne drzewka" – nagrody za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w 2016 r. w dziedzinie pomocy społecznej.