Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

W dniu Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, 1 października br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyła się IV sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Podczas obrad zaprezentowano m.in. działania Samorządu Województwa Pomorskiego w zakresie polityki senioralnej.

Najlepsze życzenia dla Seniorów!

Na całym świecie, 1 października obchodzi się Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który został ustanowiony 14 grudnia 1990 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, by zwrócić uwagę, że w XXI wieku starzenie się jest jednym z najważniejszych wyzwań społecznych. To nie tylko święto seniorów, ale również ich rodzin i przyjaciół. To także okazja, by podziękować im za mądrość, doświadczenie i pogodę ducha.

XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z NGO w Krakowie

26 września w Krakowie odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Pełnomocników ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, zorganizowane przez Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Fundację Biuro Inicjatyw Społecznych.

79. Rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów

W czwartek 27 września u stóp pomnika Polskiego Państwa Podziemnego na Targu Rakowym w Gdańsku odbyła się uroczystości z okazji obchodów 79. rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego i Szarych Szeregów.

Za nami kolejna konferencja z cyklu „Strefa Seniora”

W piątek 28 września, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, odbyła się organizowana wspólnie przez Urząd Marszałkowski oraz Dziennik Bałtycki konferencja pt. „Zdrowie Seniora."

Badanie społeczne dotyczące sytuacji seniorów

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, zlecił realizację badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowych

Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Caritas Diecezji Pelplińskiej, w Rajkowych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia swojej działalności. W czwartek 20 września, odbyła się z tej okazji wyjątkowa uroczystość.

Dzień Sybiraka w 79. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

W poniedziałek 17 września na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, w dzień 79. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę, odbyły się uroczystość z okazji Dnia Sybiraka.