Zaproszenie dla organizacji i instytucji non-profit na wyjazd do Brukseli

EWRC 2017 EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST 2017

Powstaje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 27 czerwca br. uchwałę Nr 758/246/17 w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - organu konsultacyjnego, opiniująco - doradczego i inicjatywnego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.
Otwarty konkurs ofert "Warsztaty Świadomości Onkologicznej" - rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej"