Spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów - "Pomorski Model Działań na rzecz Seniorów"

13 grudnia 2017r. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie Pomorskiego Forum Rad Seniorów. W spotkaniu z udziałem Pawła Orłowskiego - członka Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Pełnomocnika Marszałka ds. Polityki Senioralnej Tadeusza Adamejtisa uczestniczyli Seniorzy, przedstawiciele Gminnych Rad Seniorów, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

„Wspieranie realizacji imprez sportowych i innych form aktywności w województwie pomorskim w roku 2018"

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

„Wspieranie realizacji szkolenia i organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2018"

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą:

„Wspieranie realizacji programów rozwoju sportu przyczyniających się do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych w województwie pomorskim w roku 2018"

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert:

„Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2018"

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych.

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2018.


Skąd fundacje i stowarzyszenia mogą pozyskać środki finansowe na swoje działania?

Jakie zmiany czekają nas w księgowości PES/NGO? Czym jest jednolity plik kontrolny i kiedy się go stosuje oraz od kiedy będzie obowiązywał indywidualny rachunek składkowy?

Srebrne Drzewka rozdane!

Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zostały wręczone w dniu 17 listopada 2017 roku podczas Konferencji pt.: „Rozwój ekonomii społecznej w województwie pomorskim w kontekście zmian w pomocy i integracji społecznej", organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.