Zaproszenie do współtworzenia i uczestnictwa w II Lokalnym Forum Międzysektorowym

Forum pod hasłem: "Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej roli w rozwoju społeczności lokalnych" odbędzie się 16 maja 2017 w Tczewie, 17 maja 2017 w Lęborku, 22 maja 2017 w Kościerzynie oraz 23 maja 2017 w Kwidzynie.

Spotkanie promujące Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie ul. 3 maja 9c.

konferencja pt. "Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem"

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zaprasza 26 kwietnia 2017r. na konferencję

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert

na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS"


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym - aktualizacja

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego z zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie III edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju

Miło nam poinformować, że jako Partner Forum Inicjowania Rozwoju, braliśmy udział w III edycji Funduszu Grantowego Inicjowania Rozwoju. W ramach kilku etapów, o granty na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć starały się partnerstwa międzysektorowe z całego Regionu. Po etapie wstępnych konceptów, przyszedł czas na szczegółowe projekty oraz prezentacje pomysłów. W konsekwencji, 12 grudnia 2016 roku, podczas uroczystej Gali 5 lat Forum Inicjowania Rozwoju, wzięliśmy udział we wręczeniu grantów najciekawszym inicjatywom.