Posiedzenie Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo - historycznego

22 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się III posiedzenie Kolegium, na którym omawiano plan działań na 2018 rok.

Konkurs grantowy na wsparcie III sektora w województwie pomorskim

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie do 8 000 złotych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz III sektora oraz wspieranie działalności powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.

II Bieg na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II Biegu na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego, który odbędzie się w dniu 29 września 2018 r. przy COS OPO w Cetniewie o godzinie 10:00. Organizator zapewnia świetną zabawę, ciepły posiłek oraz loterię z atrakcyjnymi nagrodami.

98. Rocznica Bitwy Warszawskiej oraz Święto Wojska Polskiego

We wtorek 14 sierpnia u stóp pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku odbyła się uroczystość z okazji obchodów 98. Rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

Już wkrótce Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody "Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie", które odbędą się w dniach 16-21 września 2018 r. w Trójmieście.

Upamiętnienie 81. rocznicy ludobójstwa Polaków w ZSRR w latach 1937–1938

11 sierpnia b.r. u stóp pomnika Golgoty Wschodu na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyła się uroczystość upamiętniająca 81. rocznicę ludobójstwa Polaków w ZSRR w latach 1937–1938. W ramach uroczystości nastąpiło oficjalne odsłonięcie kamienia upamiętniającego ofiary „operacji polskiej" NKWD 1937-1938.

Spotkanie pracowników i dyrektorów ROPS w ramach realizacji projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”

W dniach 2-3.08.2018r. w Toruniu odbyło się spotkanie robocze pracowników oraz dyrektorów ROPS w związku z realizacją projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna".

Warsztaty rozwijające kompetencje pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

W ramach doradztwa specjalistycznego realizowanego zgodnie z Zadaniem 3 projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", w czwartek 2 sierpnia odbyły się warsztaty dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim.

33 mln zł na pomoc osobom najbardziej potrzebującym. Cel to zwiększenie szans na zatrudnienie.

Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą mogły skorzystać m.in. z pomocy psychologicznej, doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów i szkoleń zawodowych. Dzięki środkom unijnym wsparciem objętych zostanie ponad 2 tys. mieszkańców naszego regionu