Spotkanie subregionalne w Kępicach

Ostatnie spotkanie subregionalne w tym roku, dla subregionu Słupskiego, dedykowane było podmiotom ekonomii społecznej w procesie integracji społecznej i ich miejscu w ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Spotkanie odbyło się 8 grudnia br. w Kępicach


Wsparcie młodzieży uzdolnionej sportowo

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: "Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017„"


100 000 zł od Kulczyk Foundation: zostały tylko trzy tygodnie, by wziąć udział w konkursie

Konkurs dedykowany jest organizacjom pozarządowym, przedsiębiorstwom społecznym, spółdzielniom, instytucjom kultury i jednostkom samorządu terytorialnego. W pierwszej w tym roku edycji (ta jest druga) granty po 25 000 zł otrzymały cztery organizacje.


Program współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO's na rok 2017

28 listopada 2016 roku, Radni Sejmiku Województwa Pomorskiego przyjeli Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na nadchodzący rok.


Spotkanie subregionalne w Kartuzach

24 listopada 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie subregionalne adresowane do przedstawicieli OPS, PUP, PCPR, OWES z obszaru subregionu Metropolitalnego. Celem tego spotkania było przedstawienie podmiotów ekonomii społecznej w procesie integracji społecznej i ich miejsca w ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej w oparciu o dobre praktyki powiatu kartuskiego.


Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy”

Ruszyła rejestracja uczestników na V jubileuszową edycję Forum Inicjowania Rozwoju! Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy" odbędzie się już 12 grudnia br. w Starym Maneżu w Gdańsku.


Seminarium dotyczące klauzul społecznych

Seminarium, pt. „Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych" odbyło się 29 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


Spotkanie dotyczące elektronicznego naboru wniosków konkursowych

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne pt. „Otwarte konkursy ofert - elektroniczny nabór wniosków konkursowych" które odbędzie się, 7 grudnia 2016 roku, o godz. 11.00 w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku.


Spółdzielnia Socjalna Dalba laureatem 6 edycji Konkursu eS

Spółdzielnia Socjalna Dalba i prowadzony przez nią Browar Spółdzielczy została Laureatem nagrody „Pomysł na Rozwój" Fundacji BGK oraz nagrody za najskuteczniejszą promocję ANG.