Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą Nr 758/246/17 powołał Pomorską Radę ds. Polityki Senioralnej. Rada jest organem konsultacyjnym, opiniująco-doradczym i inicjatywnym Zarządu Województwa Pomorskiego do realizacji polityki senioralnej. Stanowi kompetentne gremium skupiające przedstawicieli różnych środowisk, w tym senioralnych, współpracujących z instytucjami i organizacjami o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym.

Seminarium - debata społeczna Bezpieczeństwo Seniorów. Seniorze nie daj się oszukać!

Zapraszamy 29-09-2017r. (piątek) w godz. 10.00 – 12.00 Sala im. L. Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego, Gdańsk, ul. Okopowa 21/27


Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 17-22 września 2017 r. – serdecznie zapraszamy!

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie, które w dniach 17- 22 września 2017 r. odbędą się na Pomorzu.

Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa pomorskiego.


Konferencja naukowo - szkoleniowa „CIĄŻA BEZ ALKOHOLU – DZIECKO BEZ FAS”

8 września 2017 roku w Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie odbędzie się bezpłatna konferencja adresowana do pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kuratorów sądowych - zatrudnionych w placówkach woj. pomorskiego oraz rodziców – mieszkańców woj. pomorskiego.

Zaproszenie dla organizacji i instytucji non-profit na wyjazd do Brukseli

EWRC 2017 EUROPEJSKI TYDZIEŃ REGIONÓW I MIAST 2017

Powstaje Pomorska Rada ds. Polityki Senioralnej

Zarząd Województwa Pomorskiego podjął 27 czerwca br. uchwałę Nr 758/246/17 w sprawie powołania Pomorskiej Rady ds. Polityki Senioralnej - organu konsultacyjnego, opiniująco - doradczego i inicjatywnego w celu wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej oraz reprezentacji interesów osób starszych i ich aktywizacji w regionie.