Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych – można zgłaszać propozycje zmian

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących ustawy o spółdzielniach socjalnych. Termin ich nadsyłania mija 29 lipca 2016.


Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 19 czerwca br. Radni Sejmiku przyjeli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

Apel o pomoc pogorzelcom z Miasta i Gminy Sztum

Burmistrz Miasta i Gminy Sztum Leszek Tabor apeluje o pomoc poszkodowanym w wyniku pożarów. Sytuacja pogorzelców jest bardzo ciężka.


Specjalizacja II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego – szkolenie Fundacji Pro Europa

Fundacja Gospodarcza Pro Europa w Toruniu oraz Wyższa Szkoła Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie rozpoczyna rekrutację do Projektu „Profesjonalna kadra instytucji pomocy i integracji społecznej".


Senior - WIGOR

Ruszyła kolejna edycja otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior-WIGOR" na lata 2015-2020. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na jego realizację 40 mln zł.


Pomorskie Forum Pełnomocników ds. organizacji pozarządowych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, zapraszają na Forum dla Pełnomocników "Możliwości dla organizacji pozarządowych w ramach RPO WP", które odbędzie się 22 czerwca br. w Gdańsku.Seminarium - Prewencja wypadkowa, bezpieczne miejsce pracy

Stowarzyszenie przyjaciół Integracji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na seminarium, które odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Tematyka szkolenia obejmować będzie takie zagadnienia jak: zatrudnianie osób niepełnosprawnych i związane z tym aspekty prawne, psychologiczne i społeczne.


Posiedzenie komisji wyborczej

30 maja 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie komisja wyborczej w składzie: