ROPS wspiera dobre praktyki na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

W ramach Zadania 3 Projektu „Pomorskiego systemu przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", odwiedziliśmy w lipcu br. Spółdzielnię Socjalną FABRYKA INICJATYW w Malborku.

Posiedzenie Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki imigracyjnej

Założenia krajowej i regionalnej polityki migracyjnej były przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. regionalnej polityki imigracyjnej działającego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Jedynego takiego zespołu w Polsce na poziomie samorządów województw.

Regionalne konsultacje dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W poniedziałek 16 lipca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – Marcin Zieleniecki w ramach regionalnych konsultacji dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – spotkał się z przedstawicielami pomorskich instytucji, samorządu i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedstawicielami osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przygotowało ofertę bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Fundusz „Akumulator Społeczny” - wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Jesteś młodą organizacją pozarządową? Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze, w tym na niezbędny sprzęt lub szkolenie dla kadry? Akumulator Społeczny jest dla Ciebie!

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2017

Podczas obrad XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 25 czerwca br. Radni Sejmiku przyjęli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

Genogram i Ekogram Rodziny – doradztwo dla pracowników GOPS w Sierakowicach

W ramach projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2015-2018", pracownicy ROPS świadczą kompleksowe doradztwo w zakresie narzędzi i metod pracy stosowanych w aktywizacji społeczno-zawodowej osób narażonych na wykluczenie społeczne oraz biernych zawodowo.

W Gdyni o finansach seniorów

W środę 20 czerwca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni, odbyła się kolejna z cyklu dedykowanego seniorom konferencja pt.: „Finanse Seniora". Organizatorami wydarzenia był Samorząd Województwa Pomorskiego oraz „Dziennik Bałtycki".

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy

Na przełomie maja i czerwca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej zorganizował kolejny cykl Spotkań Subregionalnych. Tematyką spotkań była „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób najbardziej oddalonych od rynku pracy, w tym osób zadłużonych."