Otwarty konkurs ofert "Warsztaty Świadomości Onkologicznej" - rozstrzygnięcie konkursu

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe zadania „Warsztaty Świadomości Onkologicznej"
Zaproszenie do współtworzenia i uczestnictwa w II Lokalnym Forum Międzysektorowym

Forum pod hasłem: "Porozmawiajmy o społecznej odpowiedzialności i jej roli w rozwoju społeczności lokalnych" odbędzie się 16 maja 2017 w Tczewie, 17 maja 2017 w Lęborku, 22 maja 2017 w Kościerzynie oraz 23 maja 2017 w Kwidzynie.

Spotkanie promujące Pomorski Model Współpracy na Rzecz Aktywizacji Społeczno-Zawodowej

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego serdecznie zaprasza na spotkanie, które odbędzie się 21 kwietnia 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Kościerzynie ul. 3 maja 9c.