Staż za granicą - oferta dla JST i NGO

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości" w ramach którego odbędą się pięciodniowe bezpłatne wyjazdy dla przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych na staż za granicą.


Będą pieniądze na pożyczki dla ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisało umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Jej przedmiotem jest dofinansowanie pożyczek dla podmiotów ekonomii społecznej.


Dofinansowanie dla ośrodków wsparcia ekonomii społecznej

Podmioty prowadzące ośrodki wsparcia ekonomii społecznej od 26 kwietnia do 13 maja 2016 r. mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w konkursie z Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.


Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z NGO za rok 2015

5 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Pomorskiego sprawozadania z realizacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015.


Spotkanie Kombatantów z Prezydentem Miasta Gdańska

21 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego z Prezydentem Miasta Gdańska Panem Pawłem Adamowiczem. Głównymi tematami spotkania były, organizacja uroczytości rocznicowych, pomorskie centrum kombatantów, Muzeum II Wojny Światowej.


VII Posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

W ostatni wtorek 19 kwietnia 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się kolejne posiedzenie Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Tematem obrad były między innymi zbliżające się wybory do Rady.


Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Spotkanie plenarne Związku Inwalidów Wojennych RP Okręgu Pomorskiego

Członkowie Okręgu Pomorskiego Związku Inwalidów Wojennych RP spotkali się na półrocznym spotkaniu plenarnym. Spotkanie miało miejsce 12 kwietnia br. w Gdańsku.


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 76. rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir

13 kwietnia na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, u stóp pomnika "Golgota Wschodu" odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej, oraz zsyłki na Sybir.