konferencja pt. "Ekonomia społeczna szansą i wyzwaniem"

Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" zaprasza 26 kwietnia 2017r. na konferencję

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs ofert

na realizację w 2017 roku zadania „Prowadzenie punktu konsultacyjno-diagnostycznego w Słupsku zgodnie z wytycznymi Krajowego Centrum ds. AIDS"


Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Województwa Pomorskiego w roku 2017 w zakresie pomocy społecznej - inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym - aktualizacja

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego z zakresu „Pomoc społeczna – inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań o charakterze ponadlokalnym". Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych

Rozstrzygnięcie III edycji Funduszu Inicjowania Rozwoju

Miło nam poinformować, że jako Partner Forum Inicjowania Rozwoju, braliśmy udział w III edycji Funduszu Grantowego Inicjowania Rozwoju. W ramach kilku etapów, o granty na rozwój innowacyjnych przedsięwzięć starały się partnerstwa międzysektorowe z całego Regionu. Po etapie wstępnych konceptów, przyszedł czas na szczegółowe projekty oraz prezentacje pomysłów. W konsekwencji, 12 grudnia 2016 roku, podczas uroczystej Gali 5 lat Forum Inicjowania Rozwoju, wzięliśmy udział we wręczeniu grantów najciekawszym inicjatywom.


Spotkanie subregionalne w Kępicach

Ostatnie spotkanie subregionalne w tym roku, dla subregionu Słupskiego, dedykowane było podmiotom ekonomii społecznej w procesie integracji społecznej i ich miejscu w ścieżce reintegracji społeczno-zawodowej. Spotkanie odbyło się 8 grudnia br. w Kępicach


Wsparcie młodzieży uzdolnionej sportowo

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: "Wspieranie realizacji programów szkoleniowych dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w województwie pomorskim w roku 2017„"