Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ma przyjemność zaprosić na konferencję poświęconą klauzulom społecznym, która odbędzie się 29 listopada 2016 roku (wtorek) w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.


Szkolenie dla NGO

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych zaprasza na spotkanie edukacyjne na temat tworzenia kampanii społecznych i wykorzystywania bezpłatnego czasu antenowego w publicznych mediach.


Lokalne Forum Międzysektorowe w Kościerzynie i Tczewie

Forum Inicjowania Rozwoju wraz z partnerami zaprasza na Lokalne Fora Międzysektorowe dla subregionów południowego i metropolitalnego, które odbędą się 14.11.2016r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Kościerzynie, oraz 15.11.2016r. w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie.


Gala Srebrnego Drzewka

Uroczysta Gala odbędzie się w piątek 18 listopada br. w Sali Kameralnej Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Uroczystość połączona będzie z konferencją poświęconą efektywności i skuteczności usług społecznych.


Seminarium warsztatowe

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Gdańsku seminariach warsztatowych dla przewodniczących gminnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.


Nagroda Bursztynowy Katamaran

Już po raz piaty Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego wraz z Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych zaprasza do udziału w konkursie, którego adresatami są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.


Szkolenie dla przedsiębiorców społecznych

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja zaprasza na bezpłatne warsztaty „Social Media – budowanie wizerunku Firmy, podstawy tworzenia stron internetowych". Warsztaty odbędą się w dniach 4-6.11.2016r.


Seminarium dotyczące Rad Seniorów

Rady seniorów – tworzenie warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej, to główny temat seminarium które, obyło się 18 października 2016r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego.


I Lokalne Forum Międzysektorowe

Forum Inicjowania Rozwoju "UP Foundation" i Stowarzyszenie "EDUQ" mają zaszczyt zaprosić na I Lokalne Forum Międzysektorowe, które odbędzie się 28.10.2016r. w Lęborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.