Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi

Podczas XV sesji Sejmiku Województwa radni przyjęli uchwały ws. Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i ws. Wieloletniego Programu Współpracy na lata 2016-2020.Ruszyła II edycja Konkursu Firma Zaangażowana Społecznie Pomorskiego Sektora MSP!

Już po raz drugi startuje konkurs dedykowany mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom prowadzącym działalność na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najlepiej wdrożonych Praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), zrealizowanych w obszarze zaangażowania społecznego przez mikro, małe lub średnie firmy z województwa pomorskiego. Patronat honorowy nad Konkursem objął Marszałek Województwa Pomorskiego – Pan Mieczysław Struk. Organizatorami Konkursu są: Forum Inicjowania Rozwoju, Radio Gdańsk, Gazeta Wyborcza, 2Pi Group, Multistudio, Studio 102. Partnerem strategicznym Konkursu jest Grupa LOTOS S.A.

Nabór wniosków w konkursie o nagrodę Bursztynowego Mieczyka przedłużony

Z uwagi na ogromne zainteresowanie udziałem w konkursie, Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego zdecydowała o przedłużeniu terminu naboru wniosków nominacyjnych do dn. 13 listopada br. włącznie.

Konferencja Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim, połączona z Galą „Srebrnego Drzewka”

Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na konferencję poświęconą Perspektywom rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim połączoną z Galą „Srebrnego Drzewka" - nagrodami Marszałka Województwa Pomorskiego za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej. Konferencja odbędzie się 23 listopada br. w Sali im. Lecha Bądkowskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, przy ul. Okopowej 21/27.

V Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

5 i 6 listopada w Gdańsku odbędzie się kolejny Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Tegoroczny Konwent będzie gościł przedstawicieli Klubów Integracji Społecznej i Centrów Integracji Społecznej z całej Polski, przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Marszałka Województwa Pomorskiego, Prezydentów Sopotu i Gdańska, przedstawicieli Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przedstawicieli Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

XXI Edycja Konkursu Nagroda Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego

Kapituła Nagrody Bursztynowego Mieczyka zaprasza do udziału w XXI edycji Nagrody Bursztynowego Mieczyka im. Macieja Płażyńskiego, ufundowanej przez Wojewodę Pomorskiego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dla najlepiej działających organizacji pozarządowych w obszarze polityki społecznej i ochrony środowiska z terenu naszego województwa.

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - 23 - 24 października 2015 r

Szanowni Państwo Przedstawicielki i Przedstawiciele Organizacji Pozarządowych Województwa Pomorskiego, Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych wraz z Pomorską Siecią COP oraz Stowarzyszeniem „Podaj Rękę" – operatorem PFIP Serdecznie Zapraszją na Plenarne Spotkanie - cykliczne święto organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego - Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych które w dniach 23 – 24 października 2015 roku odbywać się będzie w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym oraz na Skwerze Kościuszki w Gdyni.