Nowy Dzienny Dom Opieki Medycznej

W sierpniu 2016 r. Caritas Archidiecezji Gdańskiej otwiera Dzienny Dom Opieki Medycznej, nową placówkę dla osób chorych, wychodzących ze szpitali. Pobyt w placówce jest bezpłatny, zapisy dla chętnych już trwają.


Konkurs: Aktywni Seniorzy

W swoim otoczeniu widzisz aktywnych seniorów? A może uważasz, że warto docenić ciekawą inicjatywę realizowaną z seniorami lub na ich rzecz? Zgłoś ich do konkursu!


Uroczystości 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 2016 r. na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku odbyły się uroczystości z okazji 72 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć powstańców uczcili przedstawiciele Rady Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych Województwa Pomorskiego.


Wyjazdowe posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Członkowie PoKRES uczestniczyli w dwudniowym, wyjazdowym posiedzeniu. Miejscem obrad, które odbywały się od 14 do 15 lipca br. było Centrum Integracji Społecznej Stowarzyszenia Morena w miejscowości Osówek (gm. Osieczna).


Europejski Tydzień Regionów i Miast 2016

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji i instytucji non-profit do Brukseli.


12 milionów złotych dla pomorskich organizacji pozarządowych

Ponad 12 milionów złotych unijnego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przeznaczonych zostanie na wsparcie 13 projektów mających na celu aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców Pomorza.


Na dobry początek!: Konkurs grantowy Fundacji BGK

Fundacja BGK zaprasza do składania wniosków w 9. edycji konkursu grantowego „Na dobry początek!" – do wygrania jest aż 450 tys. zł na projekty edukacyjne dla dzieci w wieku 2-8 lat.


Spotkanie wyjazdowe, warsztat sieci korporacyjnych podmiotów ekonomii społecznej

Pracownicy pomorskich centrów i klubów integracji społecznej uczestniczyli w spotkaniu wyjazdowym, sieci kooperacyjnych podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych – można zgłaszać propozycje zmian

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania uwag i propozycji dotyczących ustawy o spółdzielniach socjalnych. Termin ich nadsyłania mija 29 lipca 2016.