Wydarzenie live - „Kawa ze SPOKO” – Liczymy do 1000 Koszy [ZAPROSZENIE]

Platforma Firm Społecznie Odpowiedzialnych Helisa zaprasza na wydarzenie live „Kawa ze SPOKO" – Liczymy do 1000 Koszy, które będzie inauguracją 3. edycji projektu SPOKO Społeczny Kosz.

Konkurs Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA) [INFORMACJA]

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje, jak co roku, konkurs na Europejską Nagrodę w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości (ECPA).

Pomorska Ekonomia Społeczna. Spółdzielnia socjalna „Sercem do Ludzi” z Dzierzgonia Pracodawcą Przyjaznym Seniorom [WYWIAD]

W sobotę 14 sierpnia 2021 r. w Dzierzgoniu odbyło się uroczyste wręczenie nagrody dla Spółdzielni Socjalnej „Sercem do Ludzi", która została laureatem nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego "Pomorskie dla Seniora". Spółdzielnię wyróżniono w kategorii „Pracodawca Przyjazny Seniorom". Gratulujemy!

Dwudniowe szkolenia w ramach projektu „Partnerstwo dla Rodziny” [RELACJA]

W dniach 19-20.07.2021 r. oraz 26-27.07.2021 r. w Gdańsku odbyły się dwa dwudniowe szkolenia zrealizowane w ramach projektu "Partnerstwo dla Rodziny".

Spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli Centrów i Klubów Integracji Społecznej w województwie pomorskim [RELACJA]

W dniu 11 sierpnia 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie szkoleniowo-warsztatowe dla przedstawicieli podmiotów reintegracji społeczno-zawodowej w województwie pomorskim w obszarze narzędzi i metod wsparcia osób z kryzysem psychicznym. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Rozstrzygnięcie konkursu dot. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. [INFORMACJA]

Zarząd Województwa Pomorskiego w dniu 27 lipca 2021 roku podjął Uchwałę nr 748/270/21 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zlecenia organizacjom pozarządowym.

Za nami spotkanie szkoleniowe o tematyce ICF dotyczące mieszkalnictwa wspomaganego! [RELACJA]

W dniach 20-21 lipca 2021 roku w ramach projektu „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie szkoleniowe zespołu ds. monitorowania wdrażania standardu z zakresu Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania – ICF (International Classification of Functioning).

Kupując ich produkty wspierasz osoby wykluczone na rynku pracy [JARMARK ŚW. DOMINIKA]

Zaglądając na Uliczkę Pomorską oraz na wyspę Ołowiankę podczas tegorocznego Jarmarku św. Dominika możemy wspomóc działania prowadzone na rzecz osób wykluczonych społecznie. Znajdować się tam będą stoiska podmiotów z Trójmiasta, Słupska, Sztumu czy Rumi, w których aktywności gospodarczej ważne jest coś więcej niż tylko zysk.

Ruszył nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman! [INFORMACJA]

W poniedziałek 12 lipca br. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę otworzyła nabór zgłoszeń do XI Nagrody im. Aliny Margolis-Edelman. W konkursie wyróżniane są osoby szczególnie zasłużone w działania na rzecz dzieci. Nagroda to dowód uznania dla nich, ale też sposób pielęgnowania pamięci o Alinie Margolis-Edelman, wybitnej lekarz i społecznik, założycielce Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje), która całe swoje życie poświęciła pomocy ludziom, a dzieciom w szczególności. Kandydatury można zgłaszać do 15 września br., natomiast Laureat/ka zostanie ogłoszony/a podczas 18. Ogólnopolskiej Konferencji „Dziecko Pokrzywdzone Przestępstwem", która odbędzie się w dniach 18-20 października br. w formule online.