Szkolenie antymobbingowe

Ogólnopolskie stowarzyszenie antymobbingowe OSA serdecznie zaprasza na jedyne tego rodzaju w Polsce warsztaty szkoleniowe dotyczące mobbingu. Szkolenie odbędzie się 4 czerwca 2016r. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne.


Szkolenie dla Gminnych Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu dla gminnych komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych, które odbędzie się w dniach: 15-16 czerwca 2016 roku.


Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej obradował po raz piąty

13 maja br. w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego obradował Pomorski Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej. Poruszono kwestie prac grup roboczych, przedstawione zostały działania Pomorskiego Konwentu CIS/KIS. Ponadto zaprezentowany został projekt „Social keys for social entrepreneurship".


Wspólnie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Rusza cykl spotkań przedstawicieli pomorskich instytucji pomocy i integracji społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia. Cel to efektywniejsza praca na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Adresatami spotkań będą również przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, instytucji reintegracji społeczno-zawodowej, oraz ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.


Konkurs POWER: Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej

W dniach od 30 maja do 17 czerwca 2016 r. można składać wnioski w konkursie w ramach II Osi priorytetowej "Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER" - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.


Wybory do Pomorskiej Rady Działalność Pożytku Publicznego 2016

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


Blisko 4 mln zł dofinansowania na obiekty służące rehabilitacji

Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji. Uroczyste podpisanie umów, z udziałem marszałka Mieczysława Struka, odbyło się 5 maja br.


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.1.2 . Aktywizacja Społeczno-Zawodowa RPO WP 2014-2020

Wnioski można składać w terminie od 23 maja 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku.


Staż za granicą - oferta dla JST i NGO

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pn. „Polityki publiczne europejskiej jakości" w ramach którego odbędą się pięciodniowe bezpłatne wyjazdy dla przedstawicieli jednostek samorządu lokalnego oraz organizacji pozarządowych na staż za granicą.