Spotkanie plenarne Związku Inwalidów Wojennych RP Okręgu Pomorskiego

Członkowie Okręgu Pomorskiego Związku Inwalidów Wojennych RP spotkali się na półrocznym spotkaniu plenarnym. Spotkanie miało miejsce 12 kwietnia br. w Gdańsku.


Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i 76. rocznica II masowej zsyłki Polaków na Sybir

13 kwietnia na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku, u stóp pomnika "Golgota Wschodu" odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary Zbrodni Katyńskiej, oraz zsyłki na Sybir.


Bezpłatne porady medyczne dla Kombatantów i ich rodzin

Już wkrótce Kombatanci i ich rodziny, oraz wszyscy zainteresowani seniorzy będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnych porad medycznych. Możliwość ta dostępna będzie w 7 Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku, podczas dwóch nadchodzących wydarzeń:


Ekonomia społeczna na Politechnice Gdańskiej

Od początku roku akademickim 2016/2017 rusza profil Ekonomii Społecznej na Wydziałe Zarządzania i Ekonomii PG.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu edukacji

Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.


Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - WYNIKI

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków PFRON, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2016


Program grantowy "Decydujesz,pomagamy"

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" ogłasza nabór do pierws zej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy".


Wyniki konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2016”

Uchwałą 275/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2016".


Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020 - konkurs, edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.