Ekonomia społeczna na Politechnice Gdańskiej

Od początku roku akademickim 2016/2017 rusza profil Ekonomii Społecznej na Wydziałe Zarządzania i Ekonomii PG.


Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku z zakresu edukacji

Zarząd Województwa Pomorskiego wskazał podmioty uprawnione do realizacji zadań publicznych i otrzymania dotacji z budżetu Województwa Pomorskiego.


Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - WYNIKI

Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom pozarządowym i innym podmiotom uprawnionym, wraz z udzieleniem dofinansowania ze środków PFRON, zaplanowanych na realizację tego zadania w roku 2016


Program grantowy "Decydujesz,pomagamy"

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia" ogłasza nabór do pierws zej edycji Programu „Decydujesz, pomagamy".


Wyniki konkursu ofert „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2016”

Uchwałą 275/128/16 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 marca 2016 roku został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert pod nazwą „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2016".


Aktywność Społeczna Osób Starszych na lata 2014-2020 - konkurs, edycja 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu ASOS na lata 2014-2020. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych.


IV posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Po raz kolejny członkowie Komitetu pochylili się nad rozwiązaniami wspierającymi rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie. W piątek 18 marca, w sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło się IV posiedzenie Pomorskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.


Wojewódzka Rada ds. Rodziny

Zarząd Województwa Pomorskiego powołał Wojewódzką Radę ds. Rodziny. Działania na rzecz rodziny są szczególnie istotne z punktu widzenia interesu strategicznego województwa. Pomimo względnie dobrej sytuacji demograficznej województwa wskazane jest promowanie interdyscyplinarnych rozwiązań na rzecz rodziny.


Wyniki konkursu ofert - Przeciwdziałanie uzależnienom i patologiom społecznym

Zarząd Województwa Pomorskiego 15 marca przyjął Uchwałę w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patolgiom społecznym