Open Days 2015 Europejski Tydzień Regionów i Miast

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej" organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015". Tegoroczna 13. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach od 12 do 15 października br. w Brukseli.

Wieloletni i Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późń. zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".

Konkurs Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016.

Szanowni Państwo informujemy, że już niebawem odbędzie się ogłoszenie naborów w ramach konkursu FIO 2016.

Konkurs lady D. im. Krystyny Bochenek

Konkursu Lady D (Lady Disabled) im. Krystyny Bochenek. Celem konkursu jest wyróżnienie wyjątkowych kobiet, które mimo niepełnosprawności wykorzystują cały swój potencjał, aby być aktywnymi przedstawicielami naszego społeczeństwa.

Konferencja Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej Dzieci, Młodzieży i Rodzin "Jeśli nie zespół Aspergera, to co?"

Nowe kryteria diagnostyczne zaburzeń ze spektrum autyzmu wg DSM V a programy terapeutyczne. 15.06.2015 r., Gdynia, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny (Aleja Zwycięstwa 96/98, budynek III)

Konferencja „Projekt Systemowy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Podsumowanie”

Konferencja odbędzie się dnia 8 czerwca 2015 roku w sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

Skład Rady

Marszałek Województwa Pomorskiego Zarządzeniem Nr 30/19 z dnia 14 czerwca 2019 roku powołał Pomorską Radę Działalności Pożytku Publicznego w następującym składzie:Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy”

Ruszyła rejestracja uczestników na V jubileuszową edycję Forum Inicjowania Rozwoju! Tegoroczne, cykliczne spotkanie biznesu, samorządu i organizacji pozarządowych Forum inicjowania rozwoju „Odpowiedzialni liderzy" odbędzie się już 12 grudnia br. w Starym Maneżu w Gdańsku.