Nagroda Bursztynowy Katamaran

Nagroda Bursztynowego Katamaranu jest szczególnym wyróżnieniem. Ma na celu promowanie idei współpracy i dobrych relacji międzysektorowych. Do uczestnictwa zapraszamy: organizacje pozarządowe, rady organizacji pozarządowych województwa pomorskiego i jednostki samorządu terytorialnego.

Rusza II edycja konkursu w ramach Funduszu Grantowego Forum Inicjowania Rozwoju

Jeśli masz pomysł na rozwój, zmianę w swoim otoczeniu i masz partnerów, którzy chcą razemz Tobą wcielić pomysł w życie, zawalcz o Grant FIR. Wysokość grantów to aż 25.000 PLN. Tegoroczna, łączna pula środków przeznaczona na ten konkurs to 100.000 PLN

Regionalny Konkurs Grantowy Programu „Równać Szanse 2015” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności już ruszyła!

W konkursie o dotacje do 8 500zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych planujące założyć stowarzyszenie, ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Wnioski można składać do 5 listopada 2015r. do godz. 12.00

Ogłoszenie o konkursie FIO 2016

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).

Zapraszamy na Obchody Dni Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie 2015

Pomorska Koalicja na Rzecz Zdrowia Psychicznego serdecznie zaprasza na Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi Psychicznie „Schizofrenia Otwórzcie Drzwi", które w Trójmieście odbędą się w dniach 20 - 25 września 2015 r.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2016 i inne możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014 - 2020

3 września 2015 r. w Sali im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie dla NGO dotyczące FIO 2016 oraz innych możliwości finansowania w latach 2014 - 2020

Wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych na lata 2015 – 2017

Kończy się okres pracy Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych kolejnej (szóstej) kadencji. Od 2002 roku budowana jest w naszym województwie REPREZENTACJA TRZECIEGO SEKTORA.


Open Days 2015 Europejski Tydzień Regionów i Miast

Z inicjatywy Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Przewodniczącego Zarządu „Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej" organizowany jest wyjazd dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do Brukseli. Wyróżniając najprężniej działające organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa, pragniemy serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatur do udziału w wizycie studyjnej „Europejski Tydzień Regionów i Miast OPEN DAYS 2015". Tegoroczna 13. edycja tego wydarzenia odbędzie się w dniach od 12 do 15 października br. w Brukseli.

Wieloletni i Roczny Program Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r. Nr 234, poz. 1118 z późń. zm.) Marszałek Województwa Pomorskiego zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2016" oraz projektu "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020".