W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących badań, analiz, publikacji w zakresie przedmiotywm ROPS, oraz w kwestiach związanych z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej prosimy kontkatować się ze wskazanymi pracownikami.

Barbara Bałka tel. (58) 326 87 34 e-mail: b.balka@pomorskie.eu
Maciej Kochanowski tel. (58) 326 87 54 e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu

 

Badanie społeczne dotyczące sytuacji seniorów

Samorząd Województwa Pomorskiego przy współpracy z Pomorską Radą ds. Polityki Senioralnej, zlecił realizację badania społecznego dotyczącego sytuacji mieszkańców województwa pomorskiego w wieku 60+, w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego województwa pomorskiego.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2017

Podczas obrad XLVII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 25 czerwca br. Radni Sejmiku przyjęli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 19 czerwca br. Radni Sejmiku przyjeli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

Formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za 2016 rok

Według informacji uzyskanych od przedstawiecieli Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, formularz Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016 dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej(CAS) od 13 marca.