W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących badań, analiz, publikacji w zakresie przedmiotywm ROPS, oraz w kwestiach związanych z Oceną Zasobów Pomocy Społecznej proszę kontkatować się ze wskazanymi pracownikami.

Barbara Bałka tel. (58) 326 87 34 e-mail: b.balka@pomorskie.eu

Aktualności

Ocena Zasobów Pomocy Społecznej województwa pomorskiego za rok 2016

Podczas obrad XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego, 19 czerwca br. Radni Sejmiku przyjeli informację dotyczącą Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

Badanie dotyczące funkcjonowania konsultacji społecznych

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizuje badanie „Ocena funkcjonowania mechanizmu konsultacji społecznych w Urzędzie Marszałkowskim". Badanie skierowane jest do pomorskich organizacji pozarządowych. Głównym celem jest poznanie opinii pomorskich NGO na temat sposobu realizacji konsultacji społecznych w UMWP.