COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP.Z O.O.

 SZPITAL IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

UL. NOWE OGRODY 1-6, 80-803 GDAŃSK

Telefon (centrala, sekretariat)

58 764 03 40 – sekretariat; 58 764 01 00 - centrala

Fax (sekretariat)

58 302 14 16

Adres e-mail (ogólny do placówki)

sekretariat.kopernik@copernicus.gda.pl

Adres www (strony internetowej)

http://www.copernicus.gda.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

EWA BEŁDOWSKA

Telefon kontaktowy (komórkowy)

58 764 02 53

Adres e-mail

ebeldowska@wss.gda.pl

COPERNICUS PODMIOT LECZNICZY SP. Z O.O.

SZPITAL ŚW. WOJCIECHA W GDAŃSKU

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

AL. JANA PAWŁA II 50, 80-462 GDAŃSK

Telefon (centrala, sekretariat)

58 768 40 00 – centrala;  58 768 42 01/02

Fax (sekretariat)

58 556 38 70

Adres e-mail (ogólny do placówki)

sekretariat.zaspa@copernicus.gda.pl

Adres www (strony internetowej)

http://www.copernicus.gda.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

GRAŻYNA PABIŚ, KATARZYNA WOJCIECHOWICZ

Telefon kontaktowy (komórkowy)

058 768 44 09

Adres e-mail

adalbert@adalbert.gda.pl

POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY SP.Z O.O.

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

UL. SMOLUCHOWSKIEGO 18, 80-214 GDAŃSK

Telefon (centrala, sekretariat)

58 341 40 41; 58 341 53 10

Fax (sekretariat)

58 341 54 10

Adres e-mail (ogólny do placówki)

sekretariat@pcchz.pl

Adres www (strony internetowej)

www.pcchz.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

ALDONA KAIZER

Telefon kontaktowy (komórkowy)

58 341 40 41 wew. 241

Adres e-mail

a.kaizer@pcchz.pl

SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI - SZPITAL MORSKI IM. PCK

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO 1, 81-519 GDYNIA

Telefon (sekretariat)

58 699 81 19; 58 72 60 119/331

Fax (sekretariat)

58 699 83 32; 58 699 81 15

Adres e-mail (ogólny do placówki)

sekretariat@szpital-morski.pl

Adres www (strony internetowej)

www.szpital-morski.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

ELŻBIETA WĘGOREK

Telefon kontaktowy (komórkowy)

58 72 60 308

Adres e-mail

iso@szpital-morski.pl

SZPITALE WOJEWÓDZKIE W GDYNI - SZPITAL ŚW. WINCENTEGO A PAULO

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

UL. WÓJTA RADTKEGO 1; 81 – 348 GDYNIA

Telefon (centrala, sekretariat)

58 620 75 11; 58 620 89 48

Fax (sekretariat)

58 620 11 14

Adres e-mail (ogólny do placówki)

sekretariat@szpitalwincentego.pl

Adres www (strony internetowej)

www.szpitalmiejski-gdynia.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

KRYSTYNA MICHULEC

Telefon kontaktowy (komórkowy)

502 083 843

Adres e-mail

k.michulec@szpitalwincentego.pl

SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. FLORIANA CEYNOWY W WEJHEROWIE SP.Z O.O.

Adres jednostki (ulica, kod, miasto)

UL. DR A. JAGALSKIEGO 10, 84-200 WEJHEROWO

Telefon (centrala, sekretariat)

centrala: 58 57 27 200; sekretariat: 58 57 27 300; 58 672 10 82

Fax (sekretariat)

58 677 00 11

Adres e-mail (ogólny do placówki)

szpital@ceynowahosp.com.pl

Adres www (strony internetowej)

www.ceynowahosp.com.pl

Pełnomocnik ds. Kombatantów

BARBARA ROGOWSKA

Telefon kontaktowy (komórkowy)

58 57 27 680

Adres e-mail

b.rogowska@eeynowahosp.com.pl