Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2019 roku


W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (58.980 zł) otrzymało 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2019 roku następujących zadań:

 

 1. Stowarzyszenie „Aktywny Puck" - na aktywizację, integrację seniorów, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań 210 seniorów z powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdyni. Zadanie „AKTYWNI SENIORZY" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000zł.
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zwiększenie aktywności społecznej 110 seniorów z Rumi, Gdyni i powiatu słupskiego. Zadanie "Akademia Seniorów w Rumi" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12.980zł.
 3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka- na przybliżenie problematyki senioralnej lokalnej społeczności, utworzenie mapy problemów, współpracę z Radami Seniorów, integrację środowiska seniorów (190 osób) z powiatu lęborskiego, Gdańska i Rad Seniorów. Zadanie „Starość w Lęborku. Radość ?" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000zł.
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  na popularyzację aktywnego stylu życia, aktywizację społeczną osób starszych, poprawę samopoczucia psychofizycznego, pozyskanie osób starszych dla aktywnego stylu życia dla 200 Osób 60+ z Trójmiasta i UTW. Zadanie „Seniorada - Aktywni razem na lata 2019" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 3.000zł.
 5. Stowarzyszenie "Przyszłość Regionu" przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na kreowanie pozytywnego postrzegania starości, wspieranie wszelkich form aktywności społecznej dla 100 seniorów z powiatu wejherowskiego i kartuskiego. Zadanie „Tematyczne wieczorki integracyjne" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 2.000zł.
 6. Fundacja Barbary Średniawy z Gdańska - na przygotowanie i przeprowadzenie II Edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel" im. Prezydenta Pawła Adamowicza dla 400 seniorów z 12 powiatów. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 20.000zł.
 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dla 30 seniorów z powiatu chojnickiego i Gdańska. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000 zł
 8. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Zadanie "Senior w kulturze" dla 24 seniorów 60+ z powiatu kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000 zł

Wybrane „Dobre Praktyki" realizowane w 2018 roku w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 - priorytet 4 Usługi społeczne dla osób starszych

 1. Sopot. Fundacja Niesiemy Pomoc. „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas Doskonalenie potencjału społecznozawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych"
 2. Sopot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „Sami swoi 3 - podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania"
 3. Gdynia. Fundacja Adaptacja. „Rozwój świetlicy opiekuńczej dla niepełnosprawnych seniorów"
 4. Gdańsk. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. „Prężny senior"
 5. Gdynia. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS. „Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego w systemie usług opiekuńczych województwa pomorskiego - Edycja III"
 6. Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach"
 7. Łódź. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. „Sieć Życia jako system wsparcia dla osób w wieku 60+."
 8. Gliwice. Fundacja Zakątek Pokoleń. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności"
 9. Babice. Stowarzyszenie Sympatyków Babic "IMPULS". „Gminne Centrum Usług Senioralnych II"
 10. Pawłowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla Kołowrót. „Wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych usług społecznych założenie pierwszej w Polsce winnicy przez seniorów"

 

Pomoc prawna dla poszkodowanych konsumentów. Stowarzyszenie Aquila