1. Pomoc prawna dla poszkodowanych konsumentów. Stowarzyszenie Aquila

 

Wybrane „Dobre Praktyki" realizowane w 2018 roku w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 - priorytet 4 Usługi społeczne dla osób starszych

  1. Sopot. Fundacja Niesiemy Pomoc. „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas Doskonalenie potencjału społecznozawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych"
  2. Sopot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „Sami swoi 3 - podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania"
  3. Gdynia. Fundacja Adaptacja. „Rozwój świetlicy opiekuńczej dla niepełnosprawnych seniorów"
  4. Gdańsk. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. „Prężny senior"
  5. Gdynia. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS. „Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego w systemie usług opiekuńczych województwa pomorskiego - Edycja III"
  6. Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach"
  7. Łódź. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. „Sieć Życia jako system wsparcia dla osób w wieku 60+."
  8. Gliwice. Fundacja Zakątek Pokoleń. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności"
  9. Babice. Stowarzyszenie Sympatyków Babic "IMPULS". „Gminne Centrum Usług Senioralnych II"
  10. Pawłowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla Kołowrót. „Wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych usług społecznych założenie pierwszej w Polsce winnicy przez seniorów"