Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2021 roku

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (200.000,00 zł) otrzymało 17 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2021 roku następujących zadań: 

 

 1. Obywatelskie Biuro Interwencji - Ogólnopolska Organizacja Obywatelska w Sopocie na zwiększenie świadomości obywatelskiej pomorzan - zadanie: „OBYWATELSKI PARLAMENT SENIORÓW – działalność Pomorskiej Delegatury na rzecz osób w wieku emerytalnym" w kwocie 11.000,00 zł.
 2. Stowarzyszenie PORT w Pucku na prowadzenie zajęć aktywności fizycznej, gerontokinezyterapię, forum grup senioralnych, wydarzenie sieciujące grupy - zadanie „Przecież każdy z nas jest młody!" w kwocie 12.500,00 zł.
 3. Stowarzyszenie na rzecz osób potrzebujących "Malwa" w Malborku na aktywizację seniorów, zdobycie wiedzy (sport: aqaaerobik, refleksologia, taniec, Nordic Walking, wykłady: lekarz, policja, historia, informatyka, wycieczki) - zadanie S.O.S dla seniora w kwocie 11.500,00 zł.
 4. PZERiI Zarząd Główny w Warszawie - Oddział Okręgowy PZERiI w Gdańsku na aktywizacja seniorów (wycieczka - Kanał Elbląski, gry w szachy, warcaby, turnieje tenisa stołowego, bilarda, w Klubie Seniora) - zadanie Aktywny Senior 2021 w kwocie 11.400,00 zł.
 5. Gdańska Fundacja "I Ty Możesz Wszystko" z siedzibą w Gdańsku na działania aktywizujące („Życie ze smakiem!" - prezentacja kulinarna, "Muzy 60+" - wystawa sztuk plastycznych wokalnych, literackich tańca. "Kolbudy Senior Challenge" - zmagania sportowe, "Wiosna w ogrodzie" - warsztat ogrodniczy, Spacery) – zadanie „"Seniorzy Razem - Silni i Aktywni!" edycja 2021" w kwocie 11.000,00 zł.
 6. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na zajęcia sportowo – rekreacyjne, udział w zawodach i spotkania towarzyskie -  zadanie  Aktywny senior w kwocie 11.100,00 zł.
 7. Fundacja " Sprawni Inaczej" z siedzibą w Gdańsku na warsztaty ruchowo taneczne, wydanie gazetki senioralnej „W tańcu zapisane" sesja zdjęciowa, wystawa zdjęć - zadanie „Pełniej żyć" w kwocie 10.500,00 zł.
 8. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem  na prowadzenie zajęć aktywizujących (pierwsza pomoc, dieta, aktywności fizyczne i kulturalne, usprawnienia pamięci) - zadanie „Seniorzy w akcji – pokonać bariery w kwocie 11.000,00 zł
 9. Fundacja ,, My Kaszubi ...'' z siedzibą w Gdyni na integrację, zmniejszenie osamotnienia poprzez naukę zoom, haft, szycie, kuchnia, szydełko) - zadanie ,,Wszystko dla seniora'' w kwocie 10.000,00 zł.
 10. Fundacja BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej i podniesienie jakości życia, złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych, rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień , nawiązanie przyjacielskiej relacji poprzez warsztaty e-kompetencji, telefon do przyjaciela, zajęcia hobbystyczne i kreatywne, wystawę prac - zadanie „Architektura, Przyroda , Ludzie w malarstwie i obiektywie Seniora" 11.085,00 zł.
 11. Lęborski Uniwersytet Trzeciego Wieku na wzmocnienie kompetencji, poprawę samopoczucia i bezpieczeństwa psychicznego, prezentację wykonanych prac, codzienną aktywność fizyczną - zadanie Aktywizacja seniorów LUTW poprzez spotkania na Nordic Walking i warsztaty malarsko ceramiczne metodą na wyjście z domu, walkę z osamotnieniem i powrotem do normalności w okresie pandemii  w kwocie 13.000,00 zł.
 12. Rada Regionalna Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Słupsku na zajęcia fizyczne, rozgrywki sportowe, cykl spotkań o tematyce historycznej - zadanie Ciekawe zainteresowania - ciekawe życie w kwocie 11.500,00 zł.
 13. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku na warsztaty rozwijające zainteresowania: decupage, pieśni i tańca, sportowo-rekreacyjne, aktywność wolontariacka, wiedza na temat aktywności obywatelskiej, Rady Seniorów, inicjatywy lokalne, rajd rowerowy, piknik, spotkania z samorządowcami, geriatrą - zadanie Partnerstwo dla aktywności senioralnej w kwocie 10.500 zł.
 14. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie na podtrzymanie potencjału umysłowego seniorów kombatantów - zadanie Pomoc seniorom w ich dążeniach do aktywnego i zdrowego trybu życia w kwocie 14.715,00 zł.
 15. Caritas Archidiecezji Gdańskiej na wzrost aktywności zmniejszenie poczucia osamotnienia - zadanie Sport dla seniora w kwocie 10.000,00 zł.
 16. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani" na zmiany stereotypu i poprawienie wizerunku osoby bezdomnej w podeszłym wieku, poszerzenie wiedzy, wzmożenie aktywności bezdomnych seniorów w znaczeniu zwiększenia energii i potencjału intelektualnego oraz podmiotowego - zadanie Bądźmy w kontakcie! w kwocie 15.000,00 zł
 17. Stowarzyszenie "Aktywny Puck" na działania wzmacniające i integrujące grupy senioralne, integracja pomiędzy grupami z poszczególnych miejscowości i gmin - zadanie KULTURALNY SENIOR w kwocie 14.200,00 zł
   

 

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2020 roku

W 2020 roku zlecono organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego w sferze obejmującej działalność pożytku publicznego. Kwotą 238.442 zł dofinansowano działania na rzecz seniorów realizowane przez 21 organizacji pozarządowych 

 1. Fundacja Barbary Średniawy z siedzibą w Gdańsku na przygotowanie i przeprowadzenie III Edycji Pomorskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel" dla około 500 seniorów w kwocie 17.000,00 zł.
 2. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na popularyzację aktywnego stylu życia poprzez udział w zajęciach sportowo – rekreacyjnych 100 osób w wieku 50+ z 6 gmin województwa pomorskiego – zadanie „Aktywny Senior" w kwocie 15.000,00 zł.
 3. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wzmocnienie relacji społecznych w oparciu o kontakt ze sztuką, w formie zajęć edukacyjnych dla około 100 uczestników  z Trójmiasta oraz powiatu kartuskiego – zadanie „Akademia Sztuki Trzeciego Wieku" w kwocie 8.000,00 zł.
 4. Związek Sybiraków Oddział w Gdańsku na zakup i dostarczenie paczek z artykułami pomagającymi ustrzec się przed koronawirusem dla 20 najbardziej potrzebujących i najstarszych Sybiraków z Gdyni, Sopotu i Pruszcza Gdańskiego – zadanie „Sybiracy na Pomorzu" w kwocie 4.200,00 
 5. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na zakup i dowiezienie obiadów dla 30 seniorów z terenu Słupska, powiatu słupskiego oraz lęborskiego – zadanie „Obiady dla Seniorów" w kwocie 10.000,00 zł 
 6. Caritas Archidiecezji Gdańskiej OPP z siedzibą w Sopocie na zakup i dostarczenie paczek żywnościowych dla osób potrzebujących i samotnych w tym 40 seniorów z terenu Trójmiasta, powiatu gdańskiego, słupskiego, starogardzkiego, kartuskiego, wejherowskiego – zadanie „Wsparcie działalności Centrum Kryzysowego Caritas" w kwocie 10.000,00 zł 
 7. Stowarzyszenie Inspiracja z siedzibą w Czarnem na zakup i dostarczenie środków ochrony osobistej, środków chemicznych, produktów spożywczych, zakup i dostarczenie posiłków oraz zakup środków ochrony osobistej dla 20 osób z powiatu człuchowskiego i chojnickiego, w tym osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych z chorobami przewlekłymi, osobom i rodzinom pozbawionym pracy i środków do życia – zadanie „Inspiracja pomaga zagrożonym" w kwocie 10.000,00 zł 
 8. Stowarzyszenie PORT z siedzibą w Pucku na wsparcie aktywizacyjne skierowane do seniorów z Pucka, powiatu puckiego, Gdańska oraz powiatu kościerskiego w postaci spotkań on-line grup seniorów z dietetykiem, fizjoterapeutą, gerontologiem – zadanie „Izolacja – tak! Samotność – nie!" w kwocie 6.000,00 zł 
 9. Fundacja Pomocy Ludziom Przewlekle i Nieuleczalnie Chorym „BURSZTYNOWE SERCE" na dostarczenie 400 ciepłych posiłków dla potrzebujących z powiatu wejherowskiego oraz Gdańska, przeprowadzenie akcji „Kreatywni w domu" oraz przygotowanie informatora – poradnika „Po – Mocna Dłoń" dla mieszkańców województwa pomorskiego – zadanie „Po – mocna dłoń" w kwocie 10.000,00 zł 
 10. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska z siedzibą w Gdańsku na wsparcie min 300 osób z 18 powiatów  z województwa pomorskiego w tym seniorów, którzy nie są objęci opieką w domach pomocy społecznej ani innych form zorganizowanej pomocy – zadanie „Służba COVID-19" w kwocie 9.840,00 zł 
 11. Parafia Ewangelicko-Augsburska w Słupsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski) - zadanie "TO TWOJE ZYCIE, TO TWÓJ CZAS" w kwocie 13 100,-
 12. Fundacja Wspólnota Gdańska z siedzibą w Gdańsku na przeciwdziałanie samotności i izolacji, rozwój i nabycie nowych kompetencji, zwiększenie aktywności, wzmocnienie relacji społecznych, rozwój zainteresowań, zbudowanie odporności psychicznej i fizycznej oraz wskazanie nowych możliwości jej utrzymania w czasie zagrożenia epidemicznego i po nim dla grupy 30 seniorów (Trójmiasto, powiat kartuski, wejherowski)- zadanie "Akademia Aktywności - srebrna generacja" w kwocie 10 000,-
 13. Stowarzyszenie Edukatorów i Terapeutów "Zaczarowani" z siedzibą w Gdańsku na tworzenie serwisów informacyjnych, przybliżających sytuację osób dotkniętych kryzysem bezdomności i umożliwiającym osobom bezdomnym nawiązywanie relacji z innymi. Redukcja negatywnych, stereotypowych postaw społecznych wobec bezdomności. 25 seniorów (bezdomnych) z gmin Sztum, Tczew, Łęczyce, Puck, Stary Dzierzgoń, Ustka oraz Władysławowo - zadanie „ŁĄCZENIE MA ZNACZENIE!"- w kwocie 7 700
 14. Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Gdańsku na organizację zajęć sportowo - rekreacyjnych i spotkań towarzyskich dla 100 seniorów mieszkańców wsi i małych miast Pszczółki, Pruszcz Gdański (gdański), Sierakowice (kartuski), Nowy Dwór Gdański, Gardeja (kwidzyński). – zadanie "STOP samotności, otwieramy nowe możliwości!" kwocie 15 000,-
 15. Fundacja „My Kaszubi…" z siedzibą w Gdyni na systematyczne prowadzone działania będą rozwijające zainteresowania i integrujące , wzmacniające kompetencje oraz zwiększające aktywność osób starszych. 20 seniorów z Gdyni, Sopotu i powiatu kartuskiego– zadanie „Moje dekoracje" w kwocie 13 700,-
 16. BURSZTYNOWE SERCE z siedzibą w Gdańsku na poprawę kondycji psychofizycznej zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i podniesienie jakości życia. Złagodzenie skutków osamotnienia, stanów lękowych i wykluczenia, Rozwinięcie zainteresowań, nawiązanie przyjacielskiej relacji przełamującej bariery dotychczasowej izolacji i poczucia zbędności u 12 seniorów z powiatu wejherowskiego (Reda) i Sopotu– zadanie "PRZYJACIÓŁKI "- promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną seniorów w kwocie 15 000,-
 17. STOWARZYSZENIE PORT z siedzibą w Pucku na prowadzenie systematycznych działań zwiększających poczucie bezpieczeństwa, rozwijających zainteresowania, utrzymujących sprawność oraz przełamujących bariery. Wzmocnienie kompetencji oraz zwiększenie aktywności społecznej 45 osób starszych z 6 powiatów – zadanie „Ścieżki Aktywnej Starości" w kwocie 12 980,-
 18. Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących Ich Rodzin i Przyjaciół "effetha" z siedzibą w Gdyni na prowadzenie Klubu Seniora Głuchoniemych, który umożliwi 70 seniorom słyszącym i głuchoniemym z powiatów wejherowskiego, puckiego, kartuskiego, Trójmiasta  wspólne uczestniczenie w życiu społecznym oraz integrację społeczną– zadanie „WSPARCIE EMERYTÓW GŁUCHONIEMYCH" w kwocie 11 290
 19. Stowarzyszenie WAGA z siedzibą w Gdańsku na tworzenie, udostępnianie oraz dostarczenie do miejsc zamieszkania seniorów 50 pakietów kreatywnych (plastyka, trening umysłu, rozwój osobisty, techniki reminiscencyjne, gimnastyka) osobom w wieku emerytalnym w Skowarczu (25 osób) oraz Potęgowie (25 osób)– zadanie „Pakiety kreatywne dla seniorów w kwocie 12 180,-
 20. Stowarzyszenie "seniorzybytów.pl" z siedzibą w Bytowie na niwelowanie przyczyn uniemożliwiających kontakty zdalne osób w wieku emerytalnym.  Internetowe próby chóru jak i z zespołu śpiewaczego, wspólne śpiewy, poprzedzone szkoleniem uczestników projektu w obsłudze tabletu i korzystania z Internetu. Dla 50 seniorów z powiatu bytowskiego i słupskiego – zadanie "Muzyczne wariacje - COVID 19" w kwocie 15 000,-
 21. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Oddział Okręgowy w Gdańsku na budowanie więzi, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności społecznej, nabywanie nowych umiejętności oraz integracji emerytów i seniorów z województwa pomorskiego poprzez warsztaty kulinarne z elementami zasad prawidłowego odżywiania dostosowanego do wieku i schorzeń, a także przygotowywania prostych, smacznych i tanich posiłków, oraz zwiedzanie atrakcyjnych miejsc Gdańska dla 90 seniorow z Trójmiasta, powiatu malborskiego, wejherowskiego, gdańskiego– zadanie "WARSZTATY KULINARNE dla Emerytów i Seniorów " Spacerkiem do wspólnego stołu" w kwocie 14 050,-

 

Zadania Samorządu Województwa realizowane w otwartym Konkursie ofert w 2019 roku

 

W otwartym Konkursie ofert wsparcie finansowe (58.980 zł) otrzymało 8 organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów na realizację w 2019 roku następujących zadań:

 

 1. Stowarzyszenie „Aktywny Puck" - na aktywizację, integrację seniorów, utrzymanie sprawności intelektualnej, rozwijanie pasji i zainteresowań 210 seniorów z powiatu puckiego, wejherowskiego i Gdyni. Zadanie „AKTYWNI SENIORZY" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000zł.
 2. Stowarzyszenie Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku na zwiększenie aktywności społecznej 110 seniorów z Rumi, Gdyni i powiatu słupskiego. Zadanie "Akademia Seniorów w Rumi" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 12.980zł.
 3. Stowarzyszenie na 102 z Lęborka- na przybliżenie problematyki senioralnej lokalnej społeczności, utworzenie mapy problemów, współpracę z Radami Seniorów, integrację środowiska seniorów (190 osób) z powiatu lęborskiego, Gdańska i Rad Seniorów. Zadanie „Starość w Lęborku. Radość ?" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000zł.
 4. Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku  na popularyzację aktywnego stylu życia, aktywizację społeczną osób starszych, poprawę samopoczucia psychofizycznego, pozyskanie osób starszych dla aktywnego stylu życia dla 200 Osób 60+ z Trójmiasta i UTW. Zadanie „Seniorada - Aktywni razem na lata 2019" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 3.000zł.
 5. Stowarzyszenie "Przyszłość Regionu" przy Szkole Podstawowej w Łebieńskiej Hucie na kreowanie pozytywnego postrzegania starości, wspieranie wszelkich form aktywności społecznej dla 100 seniorów z powiatu wejherowskiego i kartuskiego. Zadanie „Tematyczne wieczorki integracyjne" uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 2.000zł.
 6. Fundacja Barbary Średniawy z Gdańska - na przygotowanie i przeprowadzenie II Edycji Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Senior Obywatel" im. Prezydenta Pawła Adamowicza dla 400 seniorów z 12 powiatów. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 20.000zł.
 7. Regionalne Centrum Wolontariatu w Słupsku - utworzenie Klubu Aktywnego Seniora dla 30 seniorów z powiatu chojnickiego i Gdańska. Zadanie uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 6.000 zł
 8. Fundacja Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Zadanie "Senior w kulturze" dla 24 seniorów 60+ z powiatu kartuskiego, kościerskiego, gdańskiego uzyskało wsparcie finansowe ze środków samorządu województwa w kwocie 5.000 zł

Wybrane „Dobre Praktyki" realizowane w 2018 roku w ramach rządowego programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 - priorytet 4 Usługi społeczne dla osób starszych

 1. Sopot. Fundacja Niesiemy Pomoc. „Zaangażowanie – Zrozumienie – Czas Doskonalenie potencjału społecznozawodowego osób 60+ w obszarze usług opiekuńczych"
 2. Sopot. Caritas Archidiecezji Gdańskiej. „Sami swoi 3 - podnoszenie standardu usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób starszych (60+) o ograniczonej samodzielności w miejscu zamieszkania"
 3. Gdynia. Fundacja Adaptacja. „Rozwój świetlicy opiekuńczej dla niepełnosprawnych seniorów"
 4. Gdańsk. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie. „Prężny senior"
 5. Gdynia. Stowarzyszenie Pomorskie Centrum Terapeutyczno - Prawne INTERIOS. „Lokalne Centra Oparcia Psychogeriatrycznego w systemie usług opiekuńczych województwa pomorskiego - Edycja III"
 6. Gorzów Wielkopolski. Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim. „Seniorem być to radośnie żyć czyli program wsparcia i opieki na rzecz osób 60+ w Klubie Seniora i dla niesamodzielnych seniorów w ich domach"
 7. Łódź. Społeczna Krajowa Sieć Ratunkowa. „Sieć Życia jako system wsparcia dla osób w wieku 60+."
 8. Gliwice. Fundacja Zakątek Pokoleń. „Usługi opiekuńcze dla osób starszych o ograniczonej samodzielności"
 9. Babice. Stowarzyszenie Sympatyków Babic "IMPULS". „Gminne Centrum Usług Senioralnych II"
 10. Pawłowice. Stowarzyszenie Przyjaciół Powiśla Kołowrót. „Wdrożenie kompleksowych i innowacyjnych usług społecznych założenie pierwszej w Polsce winnicy przez seniorów"

 

Pomoc prawna dla poszkodowanych konsumentów. Stowarzyszenie Aquila