Pochylnie przy wejściach

$image_alt
ROPS

Przykłady pochylni lub podjazdów, które stanowią element komunikacyjnej dostępności dla grup osób niepełnosprawnych w ośrodkach, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
view szablon artykułu