Sanitariaty w ośrodkach

$image_alt

Przykłady pomieszczeń higieniczno - sanitarnych, które wyposażone w odpowiedni dla rodzaju dysfunkcji osób niepełnosprawnych urządzenia i sprzęt pomocniczy okreslają standard ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
view szablon artykułu