Katalog produktów i usług ES jest nową funkcjonalnością strony rops.pomorskie.eu, która ma celu ułatwić znajdywanie produktów i usług Ekonomii Społecznej województwa pomorskiego.

Narzędzie to powstaje w ramach realizacji projektu pozakonkursowego „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2021", który realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 06. Integracja - Działanie 06.03. Ekonomia społeczna - Poddziałanie 06.03.03. Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej.

Polecane produkty i usługi

Mapa

Chmura tagów

Znajdź produkt lub usługę ES wg. kategorii

Forms