Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.

 

Stan na V 2022

Lp

Klub Integracji Społecznej - Miejscowość/Nazwa

Adres

Powiat

Subregion

Podmiot Prowadzący

Kontakt telefoniczny

Kontakt email

1

Wejherowo

ul. Kusocińskiego 17
84-200 Wejherowo

wejherowski

metropolitalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

586 777 991

sekretariat@mops.wejherowo.pl

2

Mikołajki Pomorskie

ul. Dzierzgońska 2
82-433 Mikołajki Pomorskie

sztumski

nadwiślański

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

556 404 630

gops82433@interia.pl

3

Rumia (KIS ZAGÓRZE)

84-230 Rumia
ul. Młyńska 8

wejherowski

metropolitalny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

537 807 430

kis@kis.rumia.eu

4

Bolszewo

ul. Szkolna 52
84-239 Bolszewo

wejherowski

metropolitalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie

587 386 645

dzial.projektow@gops-wejherowo.pl

5

Sztum

ul. Mickiewicza 39
82-400 Sztum

sztumski

nadwiślański

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztumie

556 406 369

sekretariat@mgopssztum.pl

6

Kartuzy

ul. Gdańska 10 A
83-300 Kartuzy

kartuski

metropolitalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach

586 813 078

kiskartuzy@interia.pl; gops@poczta.kartuzy.pl

7

Mikołajki Pomorskie

ul. Kościuszki 45
82-433 Mikołajki Pomorskie

sztumski

nadwiślański

Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnej" INTEGRACJA"

606 477 883

m.palkowska@wp.pl

8

Łeba

ul. Kościuszki 90 A
84-360 Łeba

lęborski

słupski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łebie

598 661 781

mopsleba@onet.pl

9

Gdańsk

ul. Toruńska 8/4
80-747 Gdańsk

Gdańsk

metropolitalny

Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „FOSA"

787 960 860

katarzynarozmiarek@fundacjafosa.pl

10

Sopot

ul. Młyńska 11
81-713 Sopot

Sopot

metropolitalny

Spółdzielnia Socjalna Kooperacja W Sopocie

512 894 161

kis@kooperacjasopot.org.pl

11

Cedry Wielkie

ul. Osadników Wojskowych 7
83-020 Cedry Wielkie

gdański

metropolitalny

Stowarzyszenie „Podaj Rękę" W Miłocinie

504 068 554

kis.cedry@gmail.com

12

Nowy Dwór Gdański (ŻUŁAWSKI KIS)

ul. Plac Wolności 22/20
82-100 Nowy Dwór Gdański

nowodworski

metropolitalny

Pomorska Akademia Działania w Nowym Dworze Gdańskim

575 722 100

akademia.pomorskie@gmail.com

13

Kwidzyn

ul. Odrowskiego 10
82-500 Kwidzyn

kwidzyński

nadwiślański

Fundacja M.A.P.A

666 812 944

p.stec@mapaobywatelska.org.pl

14

Gdańsk

ul. Solec 4
80-564 Gdańsk

Gdańsk

metropolitalny

Gdańska Spółdzielnia Socjalna

58 341 33 78

gdagss@wp.pl