Klub Integracji Społecznej (KIS)  to jednostka, której celem jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej, w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. KIS działa na rzecz integrowania się osób o podobnych trudnościach i problemach życiowych. To jednostka pomagająca samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej, w tym zmierzające do tworzenia własnych miejsc pracy. KIS zostaje powołany przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizacja pozarządowa.

Źródło: ekonomiaspoleczna.pl

Kluby Integracji Społecznej w Województwie Pomorskim

stan na 3 XII 2018

L.p Nazwa Klubu Integracji Społecznej Adres siedziby Klub Integracji Społecznej
(kod pocztowy, miejscowość, ulica)
gmina powiat
1 Klub Integracji Społecznej 80-747 Gdańsk ul. Toruńska 8/4 Gdańsk Gdańsk
2 Klub Integracji Społecznej 83-300 Kartuzy ul. Gdańska 10A Kartuzy kartuski
3 Klub Integracji Społecznej 84-360 Łeba ul. Kościuszki 92 Łeba lęborski
4 Klub Integracji Społecznej 84-352 Wicko ul. Radosna 9 Wicko lęborski
5 Klub Integracji Społecznej 84-100 Puck ul. 1 Maja 13 Puck pucki
6 Klub Integracji Społecznej 82-433 Mikołajki Pomorskie ul. Dzierzgońska 2 Mikołajki Pomorskie sztumski
7 Klub Integracji Społecznej 82-433 Mikołajki Pomorskie ul. Kościuszki 45 Mikołajki Pomorskie sztumski
8 Klub Integracji Społecznej 82-450 Stary Dzierzgoń Mortag 15 Stary Dzierzgoń sztumski
9 Klub Integracji Społecznej 82-400 Sztum ul. A. Mickiewicza 39 Sztum sztumski
10 Klub Integracji Społecznej w Rumi 84-230 Rumia ul. Starowiejska 46 Rumia wejherowski
11 Klub Integracji Społecznej w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. J. Kusocińskiego 17 Wejherowo wejherowski
12 Klub Integracji Społecznej w Bolszewie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie 84-239 Bolszewo ul. Szkolna 52 Wejherowo wejherowski