Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, dotychczasowa Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, która działała przy Urzędzie Marszałkowskim została rozwiązana. Nową radę powołał Wojewoda Pomorski.                                        

Przedstawiciele rozwiązanej rady to osoby, które prężnie działają na rzecz środowisk kombatanckich w całym województwie i chcą współpracować z samorządem oraz wspierać jego działania w budowaniu tożsamości kulturowej i historycznej regionu.

W odpowiedzi na prośbę kombatantów Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą Nr 331/318/18 powołał Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego.

Kolegium tworzą kombatanci, osoby represjonowane z organizacji pozarządowych oraz  urzędnicy. Będą oni doradzać samorządowi województwa m.in przy organizacji obchodów 100-lecia Niepodległej, a także uroczystości historycznych i rocznicowych organizowanych na terenie województwa pomorskiego. Kolegium ma charakter doradczy i konsultacyjny oparty o specyficzną i unikalną wiedzę jego członków oraz ich wieloletnie doświadczenie w działaniach na rzecz dziedzictwa historycznego jako ostatni świadkowie II wojny światowej.

W skład Kolegium do spraw dziedzictwa kulturowo-historycznego wchodzą:

 1. Andrzej Kowalczys – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 2. Tamara Von Wiecka-Olszewska – pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej;
 3. Henryk Bajduszewski – przedstawiciel Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego w Gdańsku;
 4. Karol Wardański – przedstawiciel Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych Oddziału Okręgowego w Gdańsku;
 5. Hanna Śliwa-Wielesiuk – przedstawicielka Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku;
 6. Ryszard Czarnota – przedstawiciel Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Gdańsku;
 7. Ryszard Uliński – przedstawiciel Związku Byłych Więźniów Politycznych w Gdańsku;
 8. Stanisław Skrzypski – przedstawiciel Związku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej Zarządu Okręgowego w Gdańsku;
 9. Jerzy Grzywacz – przedstawiciel Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Pomorskiego w Sopocie;
 10. Edmund Popieliński – przedstawiciel Zarządu Okręgu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił  Zbrojnych na Zachodzie;
 11. Jerzy Tarasiewicz - przedstawiciel Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę Zarządu Okręgowego  w Gdańsku;
 12. Bohdan Ancerewicz – przedstawiciel Związku Sybiraków, Oddział w Gdańsku.
view szablon artykułu

Obsługę merytoryczną Kolegium prowadzi
Pani Tamara von Wiecka - Olszewska
tel. : 58 326 88 97
e-mail: t.vonwiecka@pomorskie.eu
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Referat
Biuro ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego