Aktualności

Otwarty Konkurs Ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od 1 września br. realizuje projekt pn. „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020).

Seminarium - Prewencja wypadkowa, bezpieczne miejsce pracy

Stowarzyszenie przyjaciół Integracji oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapraszają na seminarium, które odbędzie się 16 czerwca 2016 roku w Europejskim Centrum Solidarności. Tematyka szkolenia obejmować będzie takie zagadnienia jak: zatrudnianie osób niepełnosprawnych i związane z tym aspekty prawne, psychologiczne i społeczne.