Po konferencji dot. Realizacji Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych [MATERIAŁY DO POBRANIA]

W czwartek 4 października w UMWP, odbyła się organizowana przez ROPS konferencja pt. Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

Standardy dostępności oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów, wkrótce konferencja w Urzędzie Marszałkowskim

Już 4 października br. w sali im. L. Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbędzie się konferencja pt.: Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych.

20-lecie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowych

Środowiskowy Dom Samopomocy, prowadzony przez Caritas Diecezji Pelplińskiej, w Rajkowych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia swojej działalności. W czwartek 20 września, odbyła się z tej okazji wyjątkowa uroczystość.

Regionalne konsultacje dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W poniedziałek 16 lipca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – Marcin Zieleniecki w ramach regionalnych konsultacji dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – spotkał się z przedstawicielami pomorskich instytucji, samorządu i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedstawicielami osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przygotowało ofertę bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.