Regionalne konsultacje dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin

W poniedziałek 16 lipca, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – Marcin Zieleniecki w ramach regionalnych konsultacji dotyczących budowy systemu wsparcia osób niepełnosprawnych i ich rodzin – spotkał się z przedstawicielami pomorskich instytucji, samorządu i organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych, a także przedstawicielami osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe dla osób z niepełnosprawnościami

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przygotowało ofertę bezpłatnych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Bezpłatna nauka mowy zastępczej

Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych zaprasza na bezpłatną naukę mowy zastępczej wszystkich chorych, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali dolegliwościami utrudniającymi normalne życie.