Aktualności

Konkurs ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych [WYNIKI]

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Województwa Pomorskiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Dziś podwójne święto wszystkich Osób z Niepełnosprawnościami !

Corocznie, 5 maja obchodzimy dwa ważne święta - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz ustanowiony w Polsce, Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Konkurs na przystosowanie budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [OGŁOSZENIE PFRON]

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalił termin składania nowych wniosków w ramach obszaru A „Programu wyrównywania różnic między regionami III". Nabór wniosków trwa od 1 października do 31 listopada br. Dofinansowanie w programie może wynieść do 165 000,00 zł.

„Samorząd bez barier”. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty nabór partnera do projektu pozakonkursowego z obszaru dostępności

Nabór skierowany jest do instytucji posiadających wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 października 2019 roku.

Sopocki MOPS oferuje dodatkowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów

Dzienne miejsca opieki wytchnieniowej, indywidualne wsparcie psychologiczne dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji dzieci do 16 roku życia w miejscu zamieszkania, to dodatkowe formy wsparcia oferowane od września przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sopocie. Sopot otrzymał na te projekty dofinansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.