Hanna Węgrzynowicz
Terapeutka uzależnień z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem zawodowym, certyfikowana specjalistka i superwizorka w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadziła  warsztaty rozwojowe przy Dominikańskim Duszpasterstwie Akademickim. Pracowała również dla Wojewódzkiego Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku, w którym wdrożyła autorski program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczyła problematyki związanej z dysfunkcją rodzin w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny).  Ma dwie dorosłe córki.

Anna Jarząbek
Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, certyfikowana specjalistka terapii uzależnień Ukończyła m.in. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) oraz  kurs terapii systemowej. Od 2004 r. pomaga osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz rodzinom z problemem uzależnień. Pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień w Gdańsku, w którym  prowadzi terapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy. Jest członkiem  Gdańskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prezesem Stowarzyszenia Praktyków Profilaktyki Społecznej. Prowadzi szkolenia dotyczące  przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym m.in. dla policjantów, pracowników socjalnych, kuratorów, pedagogów szkolnych.

Aleksandra Karasowska
Psycholog, licencjonowany trener PTP, konsultant Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), autorka i realizatorka programu szkoleń dla pracowników świetlic socjoterapeutycznych prowadzonych na zlecenie PARPA. Przez kilkanaście lat prowadziła terapię dzieci i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Przez 7 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu socjoterapii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Aktualnie prowadzi szkolenia i konsultacje dla pracowników szkół, ośrodków pomocy społecznej, poradni, domów dziecka. Autorka publikacji dotyczących profilaktyki oraz pomocy dziecku i rodzinie.

 Edyta Kołodziej - Szmid
Psycholog i seksuolog kliniczny, rekomendowany trener I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Dyplomowana socjoterapeutka, członkini Polskiej Federacji Psychoterapii, psychoterapeutka z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Autorka kilku publikacji dotyczących komunikacji interpersonalnej oraz problematyki przemocy w relacjach z innymi. Wieloletnia wykładowczyni kilku uczelni Trójmiasta. Aktualnie prowadzi prywatną praktykę terapeutyczną w Pracowni Terapii i Edukacji Psychologicznej "Jedynka" w Gdańsku. Udziela pomocy osobom z problemami psychologicznymi i seksualnymi. 

Grażyna Rymaszewska
Lekarz medycyny, psychiatra. Obecnie działa w Fundacji "Trzeźwość" w Gdyni. Ponad 20 lat pomagała osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom. Organizowała Wojewódzką Przychodnię Odwykową w Gdańsku i była jej pierwszym kierownikiem. Pełniła funkcję pełnomocnika wojewody gdańskiego ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. Kierowała Ośrodkiem Terapii Dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych w Gdańsku.