Konferencja naukowoszkoleniowa
On pije, ona się leczy. Problemy współuzależnionych kobiet"

Miejsce
Audytorium im. prof. Zdzisława Kieturakisa
Centrum Medycyny Inwazyjnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdańsk, ul. M. Smoluchowskiego 17

Termin: 15 października 2016 r., godz. 10:00 – 14:00Dr hab. MARCIN GRUCHAŁA, prof. nadzw.
REKTOR
     Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Organizatorzy

Komitet naukowy       
Prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz
Dr hab. Bogusław Borys
Dr hab. Jacek Sein Anand

Jest to już trzecia konferencja poświęcona problemom alkoholowym organizowana w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Tym razem organizatorzy postanowili przybliżyć uczestnikom problemy kobiet, które żyją w związkach  z partnerami uzależnionymi od alkoholu.

Niestety dla wielu z tych kobiet problem alkoholowy w rodzinie jest nadal tematem tabu, dlatego ukrywają go i kierując się irracjonalnym wstydem, nie szukają pomocy. Takie postępowanie pogłębia przeżywany przez nie stres i jest dodatkowym źródłem problemów zdrowotnych. Choć kobiety zgłaszają się do lekarzy z różnymi dolegliwościami, z reguły nie ujawniają ich prawdziwej przyczyny.

Pracownicy ochrony zdrowia diagnozując problemy zdrowotne kobiet, zdecydowanie za rzadko biorą pod uwagę fakt, że ich przyczyną może być stres spowodowany życiem z partnerem uzależnionym od alkoholu. Często leczą więc  skutki stresu zamiast skierować swoje pacjentki do ośrodków terapii uzależnienia i współuzależnienia, w których mogą one rozpocząć leczenie przyczynowe swoich dolegliwości.

Organizatorzy mają nadzieję, że konferencja nie tylko przybliży jej uczestnikom problem współuzależnienia, ale przyczyni się również do tego, że więcej kobiet, których partnerzy są uzależnieni od alkoholu, będzie korzystać z pomocy psychologicznej.

Nasze spotkanie adresowane jest do osób pracujących w województwie pomorskim,  przede wszystkim do lekarzy, pielęgniarek i pielęgniarzy, położnych, ratowników medycznych, a także do tych grup zawodowych, które w swojej pracy mają kontakt z osobami z problemami alkoholowymi i ich rodzinami.

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy również studentów.

KONFERENCJA JEST BEZPŁATNA

Lekarzom uczestniczącym w konferencji zostaną przyznane 3 punkty edukacyjne

formularz rejestracji on-line

Kontakt:
fundacja.trzezwosc.gd@gmail.com