Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Po spotkaniu pomorskich CIS/KIS w Kartuzach [RELACJA]

Pomorski Konwent CIS/KIS odbył się w dniach 18-19.09 br. w Kartuzach Fot. Maciej Kochanowski

W dniach od 18 do 19 września br. w Kartuzach odbyło się kolejne spotkanie Pomorskiego Konwentu Centrów i Klubów Integracji Społecznej. Przedstawiciele pomorskich CIS i KIS rozmawiali m.in. o swoich doświadczeniach w codziennej pracy w jednostkach zatrudnienia socjalnego czy zmianach struktury klientów. Wzywaniem w najbliższych latach będzie na pewno praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto uczestnicy spotkania dyskutowali o standardach oraz o planach na najbliższą przyszłość.


Spotkanie prowadziła Przewodnicząca Pomorskiego Konwentu CIS/KIS Justyna Rozbicka-Stanisławska. W trakcie spotkania zaprezentowano m.in. prezentacje, które przygotowane były na odbywającą się 4 września br. w Spocie konferencję z okazji 15 - lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Prezentacje dostępne są do pobrania tutaj:

W trakcie spotknia Przewodnicząca konwentu została również wyróżniona, specjalną nagrodą z okazji 30 - lecia istnienia Koła Gdańskiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. Specjalne Wyróźnienie wręczył Prezes Towarzystwa Wojciech Bystry.

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji projektu Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022. Projekt finansowany jest w ramach RPO WP 2014-2020 ze środków EFS.

 

Galeria zdjęć. Fot. Maciej Kochanowski [ROPS]

view szablon artykułu