Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Przedsiębiorstwa społeczne z Pomorza otrzymały podziękowania za udział w 761. Jarmarku św. Dominika [RELACJA]

Zdjęcie przedstawia wręczenie podziękowań dla Fundacji
Zdjęcie przedstawia wręczenie podziękowań dla Fundacji "Świat Wrażliwy".

Podmioty ekonomii społecznej, które brały udział w Jarmarku, otrzymały podziękowania w postaci dyplomu od Marszałka Województwa Pomorskiego. Ich uczestnictwo na „Uliczce Pomorskiej" pokazało, że ekonomia społeczna to ważna idea, którą warto rozpowszechniać, a przedsiębiorstwa społeczne mają szanse zaistnieć na rynku i sprzedawać bardzo dobre jakościowo produkty, tak jak każda inna firma.

 

Wystawcy

Dziesięć podmiotów ekonomii społecznej z Pomorza otrzymało podziękowania za uczestnictwo w Jarmarku. Wśród tych podmiotów znaleźli się: Dobre Miejsce z Gdyni, Spółdzielnia socjalna Dalba z Pucka (Browar Spółdzielczy z Gdańska), Fundacja Pi jar z sercem ze Sztumu, Fundacja "Świat Wrażliwy" z Gdańska (Kawiarnia Caffe Aktywni), Kooperacja Sopot, Zeroban z Gdańska, Fundacja Dla Was z Rumii, Fundacja Przystań ze Słupska, Ośrodek Readaptacji EKO "Szkoła Życia" w Wandzinie, SPOKO - Społeczny Kosz. Do części podmiotów zaproszenia trafiły pocztą, a do części pracownicy ROPS dotarli osobiście, przekazując dyplomy bezpośrednio do rąk przedstawicieli PS. Były to spotkania pełne życzliwości i rozmów podsumowujących działania na jarmarku, ale i o planach na przyszłość.

Podziękowania

Marszałek w podziękowaniach skierował do podmiotów wyrazy uznania za szczególne zaangażowanie oraz profesjonalne przygotowanie oferty prezentowanej podczas tego wyjątkowego wydarzenia. Stoiska przedsiębiorstw były ważnym elementem „Uliczki Pomorskiej", promując województwo pomorskie nie tylko jako region atrakcyjny i pełen smaku, ale też jako region solidarny oraz społecznie odpowiedzialny. Cieszy fakt, że podczas jarmarku działania przedsiębiorstw społecznych z Pomorskiego wzbudziły tak szerokie zainteresowanie.

 

[Poniżej galeria zdjęć przedstawiająca uroczyste wręczenia podziękowań]

view szablon artykułu