Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej w województwie pomorskim swoim działaniem obejmują cztery subregiony: południowy, nadwiślański, słupski oraz metropolitarny. Wśród bogatego katalogu usług, OWES przede wszystkim oferują: usługi prawne, marketingowe oraz księgowe. Prowadzą również doradztwo w szerokim zakresie, m. in. formalno-prawne, zawodowe, psychologiczne, biznesowe, personalne. Ofertę OWES uzupełniają specjalistyczne szkolenia adresowane do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, grup nieformalnych, osób indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

   Znak Owes Dobra Robora    Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota swoim działaniem obejmuje subregion metropolitalny, prowadzony jest przez Partnerstwo sześciu podmiotów - liderem projektu jest Stowarzyszenie „Obszar Metropolitalny Gdańsk- Gdynia-Sopot".
Znak OWES Słupsk Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku swoim działaniem obejmuje subregion słupski.
Znak Owes Debrzno Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno swoim działaniem obejmuje subregion południowy.
Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu  Prowadzony jest przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu działające w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Oparcia Społecznego i Rozwoju PERSPEKTYWA oraz Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku. Swoim zasięgiem obejmuje subregion nadwiślański, w skład którego wchodzą powiaty: kwidzyński, malborski, starogardzki i sztumski.

 


 


 

 

Spotkanie robocze Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej [RELACJA, ZDJĘCIA, PREZENTACJA]

Fot. Maciej Kochanowski

W środę 17 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyło się spotkanie robocze z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Zgromadzonych powitała Dyrektor ROPS, Katarzyna Weremko, która wprowadziła zainteresowanych w temat obrad. Główny nacisk zdecydowano położyć się na ustalenie istotnych potrzeb Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego. Ma to szczególne znaczenie w kontekście rozpoczętego niedawno projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022".

By współpraca między Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej przebiegała pomyślnie, konieczne stało się właściwe zdiagnozowanie problemów, z którymi borykają się Ośrodki. W ramach dyskusji poruszono następujące wątki:

  • wsparcie dla OWES w ramach projektu „Pomorski system przedsiębiorczości społecznej"
  • potrzeby w obszarze wsparcia ośrodków przez ROPS
  • planowane rozwiązania na rok 2019
  • potrzeby w obszarze współpracy OWES oraz pomysły na jej rozwój.

Większość propozycji została wypracowana w ramach warsztatów, których uczestnikami byli pracownicy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej. Przemieszanie grup obrodziło w dziesiątki pomysłów, dzięki którym łatwiejsze stało się określenie problemów pojawiających się chociażby w obsługiwanych przedsiębiorstwach społecznych. Przedstawiciele OWES zgłosili swoje potrzeby szkoleniowe, propozycje warsztatów oraz innych aktywności służących zacieśnianiu współpracy i skuteczniejszemu propagowaniu wartości ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział wzięły przedstawicielki wszystkich Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa pomorskiego:

  • Dobra Robota (OWES dla subregionu metropolitalnego)
  • Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno" (OWES dla subregionu południowego)
  • Centrum Inicjatyw Obywatelskich (OWES dla subregionu słupskiego)
  • Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Dzierzgoniu

W załączeniu znajdą Państwo prezentację dotyczącą głównych założeń spotkania.

Galeria zdjęć Fot. Maciej Kochanowski

view szablon artykułu